การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authentication

การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authenticationเพื่อประโยชน์ในการติดต่อโดยไม่ใช้Windows Authentication

Continue reading

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS SCADA ติดต่อ ioLogik Ethernet Remote IO

การติดต่อMoxa ioLogikรุ่นEthernetกับGENESIS SCADA

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 SCADA: Pack Projectไปใช้ในเครื่องPCอื่น

การPack Projectเพื่อรวบรวมคอนฟิกที่เราทำไว้ในWorkbenchไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

COPC32/COPCDLL OPC Data on Event

In this article, I will show how to use OPC Data event to control something. For example, doing some operation if value of specified OPC Tag changed.

Continue reading

Posted in COPC | Leave a comment

COPC DLL : Detect if specified OPC tag’s value changed

You can detecting if specified OPC tag’s value changed by ‘tagIndex’ in event ‘datChange’.  Event ‘datChange’ will retun index number of OPC tag that having value changed. We  can use this in our code for comparision.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

COPC DLL VB.Net Code Example

This is example code of COPC DLL on VB.Net

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 SCADA : รีเซตTotalizerอัตโนมัติตามระยะเวลา

image

จากรูปเป็นตัวอย่างการรีเซตTotalizerอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด(ในตัวอย่างกำหนดไว้ที่ 2 นาที)

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างสำหรับGENESIS32 9.5

หากต้องการเปลี่ยนระยะเวลา ให้กดปุ่ม Ctrl + F11 ขณะที่อยู่ในโหมดConfigure จะพบScriptของTimerดังรูป ให้เปลี่ยนค่าคงที่จาก2เป็นค่านาทีที่ต้องการ เช่นหากต้องการให้รีเซตทุก 5 นาทีให้เปลี่ยนเป็น 5

image

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 SCADA: เมื่อมีAlarm ให้มีลิงค์เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเกิดAlarmที่เราสนใจ ให้มีลิงค์เปิดเอกสารที่ระบุไว้ เช่น pdf/Word/Excel ฯลฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประกอบเหตุการณ์alarmเช่นเป็นเอกสารคู่มือหรือHelpเป็นต้น GENESIS32 SCADAสามารถทำได้

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 SCADA 10.95 : เก็บข้อมูลด้วยHyper Historian Express

บทความนี้แสดงวิธีการใช้งานHyper Historian ExpressในGENESIS64 SCADA 10.95 ข้อดีคือเก็บได้เร็ว และเก็บได้เท่าที่มีพื้นที่ดิสก์เพียงพอให้ใช้

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MobileHMI สุดยอดMobile SCADA App

image

Image | Posted on by | Leave a comment