ใช้BridgeWorX64 เป็นตัวกลางรับ/ส่งค่าจากWeb Service/MQTTกับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์

วันก่อนเพิ่งได้รับความต้องการจากท่านที่ทำงานเกี่ยวกับระบบBASว่ามีซอฟต์แวร์BASอยู่แล้วและต้องการรับค่าจากWeb Serviceเข้ามาใช้ในซอฟต์แวร์นี้ซึ่งไม่สามารถอ่านหรือส่งข้อมูลไปยังWeb Serviceได้จะทำอย่างไร คำตอบที่ผุดขึ้นมาก็คือGENESIS64 SCADAซึ่งมีฟีเจอร์สามารถใช้เป็นตัวกลางรับส่งข้อมูลกับWeb Service, MQTT, SNMP, Modbus, OPC, OPC UA, Database ฯลฯ ได้ แต่เนื่องจากในกรณีนี้ไม่ต้องการใช้SCADAเพราะมีซอฟต์แวร์BASอยู่แล้ว จึงมีอีกคำตอบหนึ่งก็คือBridgeWorX64นั่นเองครับ

Continue reading

Posted in GEN64, Utilities | Leave a comment

BridgeWorX : ลบข้อมูลเก่าในMS SQL อัตโนมัติ

จากตัวอย่างการใช้BridgeWorXเป็นOPC Data Log (ชม https://www.youtube.com/watch?v=PlsKzWxedB0 ) วันนี้เราจะให้BridgeWorXลบข้อมูลที่เก่ากว่าระยะเวลาที่กำหนดออกไปด้วย

image

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BridgeWorX : อ่านข้อมูลSQLส่งให้PLCอัตโนมัติหรือเมื่อสัญญาณเปลี่ยน ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

ท่านที่ต้องการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วส่งให้PLCนำไปใช้งาน เช่นรับค่าจากPLCมาค้นข้อมูลแล้วส่งผลลัพธ์กลับให้PLCไปใช้งาน เป็นต้น สามารถใช้BridgeWoXซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารจัดการแบบFlow/Transaction Controlสามารถใช้บริหารจัดการจากส่วนกลางมาทำงานนี้ได้ เช่นเดียวกับการใช้งานแบบอื่นๆอีกมากมาย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

image

Continue reading

Posted in Utilities | Leave a comment

GENESIS32 SCADA : ตัวอย่างค้นข้อมูลจาก MS SQL ส่งไปยัง PLC (Script)

image

 

หลักการ

image

SCADAจะค้นข้อมูลจากMS SQLตามOrderIDที่กรอกเข้ามา แล้วเอาผลลัพธ์คือค่าCustomerIDและFreightส่งให้OPC tagที่ลิงค์กับPLC

หมายเหตุ: บทความนี้เหมาะกับผู้ใช้ระดับกลางขึ้นไป

Continue reading

Posted in GEN32 | Leave a comment

เชื่อมต่อOPC UAผ่านKepware

ซอฟต์แวร์SCADAที่ไม่มีOPC UA Interfaceแต่ต้องการติดต่อOPC UA Server สามารถใช้Kepware OPC Connectivityเป็นตัวกลางได้

image

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment