ตารางอบรมSystem Integration 2018

image

image

Advertisements
Image | Posted on by | Leave a comment

นับจำนวนสินค้าที่ผลิตแล้วเก็บในฐานข้อมูลอย่างไร

การนับจำนวนสินค้าที่ผลิตได้หรือที่ผ่านการตรวจสอบสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการต่อSensorเช่นIR Sensorเป็นต้นกับRemote IOที่มีฟังก์ชั่นCounterแล้วให้SCADAมาอ่านข้อมูลนำไปเก็บในฐานข้อมูลเช่นMS SQLหรือMySQLเป็นต้นได้ดังรูป

image

IR Sensorจะต่อกับDigital Input ChannelของRemote IOที่มีฟังก์ชั่นCounterเพื่อนับสินค้าหรือชิ้นงานที่ผ่านเข้ามา Remote IOดังกล่าวสื่อสารกับSCADAผ่านOPC Serverเช่นModbus Ethernet OPC ServerในGENESIS SCADAเป็นต้น Remote IOที่มีฟังก์ชั่นCounterก็อาทิเช่น ioLogikจากMoxaเป็นต้น ซึ่งจะสะดวกกว่าPLCที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมLadder จำนวนสินค้าที่SCADAอ่านได้สามารถแสดงผลแบบReal timeได้เช่นกัน หรือจะนำข้อมูลที่เก็บไว้มาคำนวนค่าKPIในSCADAก็ได้ เช่นเดียวกับการใช้แจ้งเตือนเช่นสินค้าที่ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายกี่ชิ้นเป็นต้น

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สร้างKPI/OEE ด้วยSCADAเริ่มอย่างไร

การสร้างระบบชี้วัดKPIและOEEด้วยSCADAใช้พารามิเตอร์2ประเภทคือ เวลาทำงาน และจำนวนหรือปริมาณสินค้า โดยค่าKPIที่มักจะใช้ประกอบด้วย A คือ Availability,PคือPerformance และQคือQuality Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ICONICSผู้ผลิตGENESIS SCADAรับรางวัล2018 Manufacturing Partner of the Year จากMicrosoft

image

จากการที่ICONICSได้สร้างซอร์ฟแวร์โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสมัยใหม่ใช้พื้นฐานเทคโนโลยีจากMicrosoftทำให้ICONICSได้รับรางวัล2018 Microsoft Manufacturing Partner of the YearจากMicrosoft นับเป็นครั้งที่6ของICONICSที่ได้รับรางวัลนี้ รายละเอียด

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แก้งานผ่านเครือข่ายไม่ต้องติดตั้งGENESIS64 SCADAก็ทำได้

ถ้าไม่ต้องการติดตั้งGENESIS64 SCADAในคอมพิวเตอร์ของเรา เราก็สามารถแก้ไขงานที่อยู่ในเครื่องSCADAผ่านระบบเครือข่ายEthernetหรือInternetก็ได้ เรื่องจากมีเครื่องมือแบบเว็บในใช้จัดการงานทั้งแก้ไขสร้างไฟล์ใหม่หรือแม้กระทั่งคอนฟิกูเรชั่นต่างๆ

image

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ติดต่อMitsubishi Q PLCกับGENESIS SCADAผ่านModbus RTU

image

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ICONICS Modbus OPCทำRedundancyให้อุปกรณ์ได้

นอกจากจะมาพร้อมICONICS GENESIS32 และ GENESIS64 SCADA โดยไม่ต้องซื้อOPC Serverเพิ่มแล้ว ยังสามารถทำRedundancyกับอุปกรณ์Modbus ได้อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้ประหยัดสองต่อ ระบบมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authentication

การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authenticationเพื่อประโยชน์ในการติดต่อโดยไม่ใช้Windows Authentication

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS SCADA ติดต่อ ioLogik Ethernet Remote IO

การติดต่อMoxa ioLogikรุ่นEthernetกับGENESIS SCADA

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 SCADA: Pack Projectไปใช้ในเครื่องPCอื่น

การPack Projectเพื่อรวบรวมคอนฟิกที่เราทำไว้ในWorkbenchไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment