รู้จักระบบHVACไหม? M-Systemจะช่วยให้คุณเข้าใจ

image

Advertisements
Image | Posted on by | Leave a comment

เลือกบริการคลาวด์สำหรับGENESIS64 SCADA

บริการคลาวด์ลดภาระการบำรุงรักษาและด้านHardwareในระยะยาว อีกทั้งให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานจากทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต หากเราจะเลือกบริการCloud Serverเพื่อเอาGENESIS64ไปติดตั้งควรพิจารณาฟีเจอร์ดังต่อไปนี้เพื่อให้GENESIS64สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading
Posted in GEN64 | Leave a comment

ตรวจสอบอายุSurge Protectorด้วยSCADA

การตรวจสอบSurge Protectorว่าหมดอายุการใช้งานหรือยัง ณ จุดต่างๆผ่านหน้าจอSCADAในห้องคอนโทรลรูมหรือแจ้งเตือนผ่านApplicationเช่นEmail/LINE App/SMSเป็นต้น สามารถทำได้

Continue reading

Posted in Tips | Leave a comment

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์อบรมGENESIS32 SCADA

ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์เข้าอบรมGENESIS32 SCADA ที่ EDA International Ltd.

GENESIS32 เป็นซอฟต์แวร์SCADAที่เปิดกว้างรองรับมาตรฐานการสื่อสารหลากหลายและมีฟีเจอร์ที่ทุกอุตสาหกรรมและทุกงานวิศวกรรมต้องการจึงเหมาะใช้ในการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐานบุคลากรและนักศึกษาเช่นเดียวกับที่ใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ใช้SCADAมาตรฐานเปิดกว้างไม่ต้องมานั่งรื้อระบบภายหลัง

เมื่อจะซื้อซอฟต์แวร์ระบบSCADAเราก็จะมองราคาเป็นเรื่องแรกๆเป็นเรื่องธรรมดา แต่การเอาราคาเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียวอาจพบว่าสุดท้ายกลับจ่ายมากกว่ายิ่งกว่านั้นอาจทำให้งานนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ท่านที่มองหาซอฟต์แวร์ระบบSCADAควรมองความจำเป็น ความยืดหยุ่นและอนาคตข้างหน้าถ้าเราสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานในอุตสาหกรรมเช่นกระบวนการผลิต การตรวจสอบ กระบวนการวัดทางวิศวกรรม สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้งานและธุรกิจของเราแข็งแกร่งได้ เราก็ควรเลือกใช้โซลูชั่นนั้นๆมากกว่าการซื้อซอฟต์แวร์ราคาถูกแล้วต้องเลิกใช้หรือต้องหาระบบใหม่ๆมาใช้เพิ่มเนื่องจากของเดิมไม่สามารถต่อยอดหรือตอบสนองความต้องการได้ หลักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอาจได้เคยกล่าวไว้ในบทความหลายแห่งแล้วซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

Continue reading

Posted in Tips | Leave a comment