ทำไมSCADA?

ประโยชน์ของSCADA

 • ทำความจริงให้ปรากฏ : Make Invisible Visible, รู้ทุกสิ่งจากการรวมศูนย์กลางข้อมูลของทุกองคาพยพ ทุกที่ ทุกเวลา
 • แม่นยำ ตรงไปตรงมา
 • ช่วยตัดสินใจด้วยข้อมูลที่รวดเร็ว
 • ทำน้อยได้ผลมาก
 • ปรับเปลี่ยนการทำงานได้เร็ว ยืดหยุ่น ทันสถานการณ์
 • ลดความผิดพลาด รู้ข้อด้อย แจ้งเตือนตรงจุด/ทั่วถึง-ก่อนขัดข้อง-เมื่อขัดข้อง พร้อมความเกี่ยวข้อง และรายงาน/สรุปผลเพื่อวิเคราะห์
 • ลดต้นทุนและเวลา สะดวกกว่า
 • ลดความเสี่ยงในการทำงาน
 • เชื่อมต่องานได้กว้าง / ใช้ประโยชน์ข้อมูลBigDataเดียวกันไม่ซ้ำซ้อน
 • เพิ่มศักภาพการแข่งขัน/ความแข็งแกร่ง ยกมูลค่าธุรกิจ / ทีมงานบุคลากร / องค์กร
 • ทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจ
 • เพิ่มโอกาสธุรกิจ/นวัตกรรม พัฒนาPlatformของตน เพราะใช้ในหลากหลายงานอุตสาหกรรม/วิศวกรรม/IoT/IIoT/MES/BAS
 • เพิ่มความเชื่อมั่นต่อองค์กร/ผู้ถือหุ้น
Image result for GENESIS64
Advertisement