โปรแกรมBurn CD/DVD ฟรี เยี่ยม!

บางทีฉันอยาก Burn แผ่นเช่นUbuntu ที่ดาวน์โหลดมาต้องทำเป็น CD / DVD เป็นต้น ฉันจะใช้ DeepBurner ฟรี แต่ยอดมาก นอกจากนั้นยังสร้างไฟล์ ISO ได้ด้วย ไม่ต้องไปหาโปรแกรมเถื่อนที่ไหนหรอก

This entry was posted in Utilities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s