ถ้า Disable Windows firewall จะแชร์เน็ตผ่าน Adhoc ไม่ได้

image

ฉันแชร์เน็ตผ่าน Wifi Adhoc ระหว่าง Notebook สองตัว เพราะฉันมี Router แบบWireไม่ใช่Wirelessและมีพอร์ตแลนแค่พอร์ตเดียว

ฉันพบว่าถ้าฉัน Disable Services ที่ชื่อว่า Windows Firewall ฉันจะไม่สามารถแชร์เน็ตผ่าน Wifi ของ Notebook ได้เลย แต่สำหรับ IP Helper ฉันสามารถ Disable ได้แต่ฉันต้องกำหนด Properties ของ Wireless Network Connection โดยต้องระบุ IP, Subnetm Gatewy,DNS ให้ครบในเครื่องที่แชร์เน็ตดังรูป

image

This entry was posted in Tips. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s