อกาลิโก

นิพานที่ท่านอาจารย์พุทธทาสอรรถาธิบาย มีข้อหนึ่งคือ รู้สึกถึงได้ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่มีกาลเวลา คือคุณสมบัติที่เรียกว่า อกาลิโก

เมื่อไหร่ที่ปล่อยวาง รู้สึกถึงความคลายกำหนัด เข้าใจถึงความพอ จะรับรู้ได้ถึงนิพพานที่อยู่ตรงนั้น กล่าวคือเรียกมาให้รู้สึกได้ ไม่จำเพาะว่าจะเป็นเวลาใด

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s