Monthly Archives: August 2011

วันแม่ คิดถึงแม่ของสรรพสิ่ง

โลกคือแม่ของทุกชีวิต มองขึ้นไปในอวกาศยังไม่พบสถานที่แห่งใดที่จะสามารถดำรงชีวิตได้โดยธรรมชาติอย่างนี้ ดังนั้นในวันแม่ เราจึงควรนึกถึงสิ่งที่ควรทำเพื่อโลก และแปรเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจัง   ความจริงที่น่าตกใจ นายอาคิม สไตเนอร์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของแผนงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนป กล่าวเตือนว่า วิกฤติสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือภาวะโลกร้อน กำลังเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพ และสันติภาพ ตลอดจนความมั่นคงของประเทศต่างๆ เช่น สถานการณ์ภัยแล้งจนทำให้เกิดภาวะอดอยาก หรือทุพภิกขภัยในโซมาเลีย และจากการที่ปริมาณน้ำทะเลมีระดับสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อประเทศที่เป็นหมู่เกาะต่างๆ ทางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เป็นต้น   เมื่อวันที่ 11 มี.ค. เกิดแผ่นดินไหวระดับ9 ริคเตอร์ ใกล้กับประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดคลื่นสูง 23 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งของประเทศ และเกิดความเสียหายมากมาย แต่คลื่นยังคงเคลื่อนที่ต่อไป จนถึงดินแดนแอนตาร์กติกา ที่ห่างออกไปถึง 13,000 … Continue reading

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment