Monthly Archives: January 2012

ตัวอย่างใช้งาน SCADA บน iPad

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิธีติดตั้ง Siri ใน iPad2/iPhone4

ขอบคุณที่มา http://yoursn0w.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รู้จักเมนูฉลาดๆชื่ิอว่า HUD ใน UBUNTU

UBUNTU ก็มีลูกเล่นใหม่ที่น่าสนใจออกมาในช่วงนี้เช่นกัน โดยเป็นเมนูที่ชื่อว่า HUD ที่สามารถค้นหาและควบคุมแอพต่าง ๆ ของ UBUNTU ได้เช่น ค้นหาเว็บ Bookmark ค้นหาไฟล์ สั่งเปลี่ยนเพลง สั่งงานเมนูแอพ ฯลฯ ผ่าน HUD ที่เดียวล้วน ๆ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานแอพ นึกอะไรไม่ออกบอก HUD ให้จัดการได้

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ดูสิว่าโปรแกรมอะไรเปิดพอร์ต TCP/UDP ของเราอยู่!!

สำหรับคนที่ระแวดระวังภัยความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แต่ไม่มั่นใจว่า Anti-malware, Anti-Virus ฯลฯ จะเอาอยู่!! มิวายต้องอาศัยดุลพินิจของตัวเองในการตรวจสอบว่าพอร์ตไหนถูกโปรแกรมอะไรใช้งานอยู่ ถ้ามันผิดสังเกตุจะได้ไหวตัวทันก่อนเจ๊งป๊ง   ดาวน์โหลดโปรแกรม CurrPorts มาก่อน โปรแกรมนี้ไม่ต้องติดตั้งให้เสียเวลาดับเบิ้ลคลิ้กใช้ได้เลย เมื่อโปรแกรมทำงานก็จะแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมไหนใช้พอร์ต TCP/UDP ไหนอยู่บ้างดังรูปที่ 1  รูปที่ 1   เราสามารถคัดลอกข้อมูลของพอร์ตนั้น ๆ ที่เราต้องการ หรือ Save ข้อมูลทั้งหมดเป็น HTML, XML, TEXT ก็ได้ ถ้าต้องการจัดเรียงรายการคอลัมน์ใด ๆ ก็เลือกหัวของคอลัมน์นั้นได้ และถ้าเห็นว่าพอร์ตที่เปิดจากโปรแกรมที่เห็นนั้นไม่ชอบมาพากล เราสามารถสั่งปิดพอร์ตได้ทันที CurrPort ยังมีเวอร์ชั่น 64 บิตสำหรับ OS แบบ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 BAS

Posted in Uncategorized | Leave a comment