Monthly Archives: January 2012

ตัวอย่างใช้งาน SCADA บน iPad

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิธีติดตั้ง Siri ใน iPad2/iPhone4

ขอบคุณที่มา http://yoursn0w.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รู้จักเมนูฉลาดๆชื่ิอว่า HUD ใน UBUNTU

UBUNTU ก็มีลูกเล่นใหม่ที่น่าสนใจออกมาในช่วงนี้เช่นกัน โดยเป็นเมนูที่ชื่อว่า HUD ที่สามารถค้นหาและควบคุมแอพต่าง ๆ ของ UBUNTU ได้เช่น ค้นหาเว็บ Bookmark ค้นหาไฟล์ สั่งเปลี่ยนเพลง สั่งงานเมนูแอพ ฯลฯ ผ่าน HUD ที่เดียวล้วน ๆ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานแอพ นึกอะไรไม่ออกบอก HUD ให้จัดการได้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ดูสิว่าโปรแกรมอะไรเปิดพอร์ต TCP/UDP ของเราอยู่!!

สำหรับคนที่ระแวดระวังภัยความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แต่ไม่มั่นใจว่า Anti-malware, Anti-Virus ฯลฯ จะเอาอยู่!! มิวายต้องอาศัยดุลพินิจของตัวเองในการตรวจสอบว่าพอร์ตไหนถูกโปรแกรมอะไรใช้งานอยู่ ถ้ามันผิดสังเกตุจะได้ไหวตัวทันก่อนเจ๊งป๊ง   ดาวน์โหลดโปรแกรม CurrPorts มาก่อน โปรแกรมนี้ไม่ต้องติดตั้งให้เสียเวลาดับเบิ้ลคลิ้กใช้ได้เลย เมื่อโปรแกรมทำงานก็จะแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมไหนใช้พอร์ต TCP/UDP ไหนอยู่บ้างดังรูปที่ 1  รูปที่ 1   เราสามารถคัดลอกข้อมูลของพอร์ตนั้น ๆ ที่เราต้องการ หรือ Save ข้อมูลทั้งหมดเป็น HTML, XML, TEXT ก็ได้ ถ้าต้องการจัดเรียงรายการคอลัมน์ใด ๆ ก็เลือกหัวของคอลัมน์นั้นได้ และถ้าเห็นว่าพอร์ตที่เปิดจากโปรแกรมที่เห็นนั้นไม่ชอบมาพากล เราสามารถสั่งปิดพอร์ตได้ทันที CurrPort ยังมีเวอร์ชั่น 64 บิตสำหรับ OS แบบ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 BAS

Posted in Uncategorized | Leave a comment

จัดเต็มดูน้ำ/น้ำฝน Real time

เตรียมตัวเองให้พร้อมกับสภาวะน้ำในหน้ฝนนี้ด้วยระบบตรวจสอบระดับน้ำ ระดับน้ำฝนต่าง ๆ ที่จัดเต็มมาให้คุณดูแบบ Real time ดังต่อไปนี้ (จะได้ไม่พลาด!!!) ระบบโทรมาตร กทม. คนกรุงต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ ตอนนี้ก็มี 3G และ WiFi ตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้ ใช้ดูระบบ SCADA ระดับน้ำคลองต่างๆ รวมทั้งสถานะเครื่องสูบน้ำได้เลย (คลิ้กที่รูปเพื่อเปิดไปยังระบบโทรมาตร กรุงเทพฯ) รูปที่ 1 ระบบโทรมาตรกรุงเทพฯ   ระบบโทรมาตรกรมชลประทาน ดูว่าเขื่อน ลุ่มน้ำต่าง ๆ กักเก็บน้ำไว้เท่าใดแล้ว ดูเลย!!! รูปที่ 2 ระบบโทรมาตรกรมชลประทาน พอเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นระดับน้ำ ม. รทก. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GO-GLOBAL คลาวด์

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ดูแผนที่ฝนตกหนัก ดูอย่างไร

จะดีไม่น้อยถ้าทราบได้ว่าวันนี้ที่ที่เราจะเดินทางไปฟ้าฝนเป็นอย่างไร หากอยากรู้ปฏิบัติดังนี้   เปิดเว็บ http://www.thaiweather.net/ หรือคลิ้กแผนที่ปริมาณน้ำฝนด้านข้างของเว็บ scadaclub   จากนั้นเลือกพื้นที่ภาคที่ต้องการ   จะพบข้อมูลของภาคนั้น ๆ จากรูปเราจะรู้ว่าที่ไหนแดดแรง เช่นที่นาก่วมใต้ ลำปาง ไม่มีแดด (59) (ส่วนที่เป็น0 นั้นข้อมูลผิดพลาดจากแหล่งข้อมูลอาจไม่ส่งค่ามา) ส่วนที่หลวงใต้ อ.งาว ลำปาง ฝนตกหนักถึง 11 mm   ถ้าคลิ้กเข้าไปยังแต่ละสถานีจะพบข้อมูลดังรูป จะพบกราฟปริมาณน้ำฝนของ 10 วันที่ผ่านมา โดยเราสามารถดูค่าอย่างอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นความเข้มแสง(แดด) ความชื้น ฯลฯ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SCADA on iPad

เรียกใช้ GENESIS32 SCADA ของ SCADA PC จาก iPad ด้วยความสามารถของ GO-GLOBAL CLOUD ทำให้เรียกใช้งานซอร์ฟแวร์จาก CLOUD CLIENT ได้หลายเครื่องพร้อมกันเพื่อลดต้นทุน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทิป: ทำปุ่มลิงค์แผนที่ Google map จาก GEN32 ง่าย ๆ

ทำปุ่มลิงค์แผนที่ Google map จาก GEN32 ง่าย ๆดังนี้ เปิด Google Maps ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นคลิ้กไอคอน เพื่อสร้างลิงค์ โดยเลือกลิงค์อย่างสั้น รูปที่ 1   ทำการคัดลอกลิงค์มา   เปิด GraphWorX32 สร้างปุ่มขึ้นมาจากนั้นใส่ Dynamic Pick รูปที่ 2   เลือก Action เป็น Launch Web Page แล้วใส่ URL ที่คัดลอกมาในช่อง Web Page: คลิ้ก OK … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment