การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง GENESIS32 – WinCC

หากต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง GENESIS32 และ WinCC ทำได้สองวิธีหลัก ๆ ดังนี้

1. ผ่าน OPC Server

ถ้าต้องการส่งข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้มาจาก OPC Server แต่เป็นค่าบางอย่างที่ต้องการแลกเปลี่ยนกัน เราสามารถเอาค่าไปฝากใน OPC Server ได้เช่น Modbus Ethernet OPC Server หรือ ICONICS OPC Simulator เป็นต้น ซึ่งตัวหลังจะเป็นแอพฟรีครับ และสำหรับการติดต่อ OPC ผ่าน Network หากใช้ WinCC มาอ่านค่า OPC Server ในเครื่อง GENESIS32 เราต้องเซ็ต DCOM ทั้งสองฝั่งเพื่ออนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูลผ่าน OPC แบบ Remote ได้  แต่ถ้าเป็นการใช้ GENESIS32 ไปอ่านค่าจาก OPC Server ฝั่ง WinCC ก็เพียงแต่ติดตั้ง GENBroker (ฟรี) ในฝั่ง WinCC แล้ว Start GenBroker บนเครื่อง WinCC เท่านี้ GENESIS32 ก็สามารถดึงค่าจาก OPC Server ของ WinCC มาได้

2. ผ่าน SQL Server

เนื่องจากทั้ง WinCC และ GENESIS32 สามารถติดต่อ SQL Server เพื่ออ่านเขียนข้อมูลได้ ทั้งโดยโมดูล และโดยสคริปต์จึงสามารถใช้เป็นทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการอ่านข้อมูลล่าสุดที่ Log ไว้ใน SQL Server ของ WinCC เราสามารถใช้ DataMining ของ GENESIS32 ไปอ่านค่ามาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนสคริปต์ใด ๆ และสามารถเขียนค่ากลับไปได้ด้วย (ตัวอย่างการอ่านค่าจาก SQL Server ด้วย Data Mining ของ GENESIS32 )

3. ใช้ Option ของ WinCC

สำหรับฝั่ง WinCC จะมี Option คือ

WinCC/Connectivity Pack and Connectivity Station

ที่ทำให้ SCADA อื่น ๆ มาติดต่อเอาข้อมูลจาก WinCC ไปโดย Option นี้ทำตัวเป็น OPC Server ในขณะที่ GENESIS32 นั้นมี DataWorX, TrendWorX, AlarmWorX ทำหน้าที่เป็น OPC DA, OPC HDA, OPC AE ให้อยู่แล้วไม่ต้องซื้อ Option ใด ๆ เพิ่ม

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s