ดูสิว่าโปรแกรมอะไรเปิดพอร์ต TCP/UDP ของเราอยู่!!


สำหรับคนที่ระแวดระวังภัยความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แต่ไม่มั่นใจว่า Anti-malware, Anti-Virus ฯลฯ จะเอาอยู่!! มิวายต้องอาศัยดุลพินิจของตัวเองในการตรวจสอบว่าพอร์ตไหนถูกโปรแกรมอะไรใช้งานอยู่ ถ้ามันผิดสังเกตุจะได้ไหวตัวทันก่อนเจ๊งป๊งSmile

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม CurrPorts มาก่อน โปรแกรมนี้ไม่ต้องติดตั้งให้เสียเวลาดับเบิ้ลคลิ้กใช้ได้เลย

เมื่อโปรแกรมทำงานก็จะแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมไหนใช้พอร์ต TCP/UDP ไหนอยู่บ้างดังรูปที่ 1

 
รูปที่ 1

 

เราสามารถคัดลอกข้อมูลของพอร์ตนั้น ๆ ที่เราต้องการ หรือ Save ข้อมูลทั้งหมดเป็น HTML, XML, TEXT ก็ได้ ถ้าต้องการจัดเรียงรายการคอลัมน์ใด ๆ ก็เลือกหัวของคอลัมน์นั้นได้

และถ้าเห็นว่าพอร์ตที่เปิดจากโปรแกรมที่เห็นนั้นไม่ชอบมาพากล เราสามารถสั่งปิดพอร์ตได้ทันที

CurrPort ยังมีเวอร์ชั่น 64 บิตสำหรับ OS แบบ 64 บิตเช่น Win7 64 เป็นต้นด้วย

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s