รู้จักเมนูฉลาดๆชื่ิอว่า HUD ใน UBUNTU

image

UBUNTU ก็มีลูกเล่นใหม่ที่น่าสนใจออกมาในช่วงนี้เช่นกัน โดยเป็นเมนูที่ชื่อว่า HUD ที่สามารถค้นหาและควบคุมแอพต่าง ๆ ของ UBUNTU ได้เช่น ค้นหาเว็บ Bookmark ค้นหาไฟล์ สั่งเปลี่ยนเพลง สั่งงานเมนูแอพ ฯลฯ ผ่าน HUD ที่เดียวล้วน ๆ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานแอพ นึกอะไรไม่ออกบอก HUD ให้จัดการได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s