เซต Modbus Ethernet OPC Server ของ Kepware อ่านค่า String

มีคำถามจากท่านผู้เยี่ยมชมว่า การคอนฟิก Kepware ให้รับข้อมูล Modbus TCP แบบ String ทำอย่างไร

ก่อนอื่นตรวจสอบก่อนครับว่าอุุปกรณ์ของเราส่งค่า String ขนาดกี่ Byte และเรียง Byte แบบ Hi-Lo หรือ Lo-Hi ถ้าไม่รู้การจัดเรียงก็ไม่มีปัญหาเพราะเราทดสอบได้ครับ แต่เรื่องขนาด Byte นั้นควรจะหาทางรู้ให้ได้ เพราะถ้าเรากำหนดขนาด Byte ข้อมูลใน OPC tag น้อยไปก็จะได้ไม่ครบ ถ้าเยอะไปก็อาจเกินขนาดที่โปรโตคอลสื่อสารของอุปกรณ์อนุญาตจะเกิด Eror หรือจะไปกินพื้นที่ข้อมูลถัดไปทำให้ได้ข้อมูลมาเกินความจริง

จากนั้นเราก็สร้าง Channel เป็น Modbus Ethernet และสร้าง OPC tag ตามปกติ ส่วนสำคัญคือการใช้ Address ของ OPC tag ถ้าเรารู้ข้อมูลของอุปกรณ์เช่นรู้ว่าข้อมูลที่เราต้องการอยู่ที่ Address คือ 40001 โดยมีขนาดข้อมูลจำนวน 4 byte เราก็กำหนด OPC tag ใน OPC Server ขึ้นมาดังนี้

image รูปที่ 1

จากรูปที่ 1 ใช้ Address 400001.4H สังเกตุว่า .4H หมายถึงขนาด Byte = 4 Byte และมีการเรียงข้อมูลแบบ Hi-Lo ถ้าเราไม่รู้ว่าเรียงอย่างไรก็ลอง 400001.4L ดูบ้าง ซึ่งหมายถึงเรียงแบบ Lo-Hi ข้อมููลที่อ่านได้อันไหนถูกก็คือเรียงอย่างนั้น

ทีนี้ถ้าข้อมูลเช่นจากตัวอย่าง PLC / RTU ส่งข้อมูลมา 4 byte ต่อสัญญาณ ก็จะหมายถึง 2 Word ดังนั้น Address ถัดไปถ้ามรขนาด 4 byte อีก ก็จะเป็น 400003.4H หรือ .4L จะไม่ใช่ 400002 แล้วเพราะมันต้องห่างกัน 4 byte ก็คือ 2 Word (2 Word แรก ใช้ 400001/400002 ไปแล้ว)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s