อ่านค่าเข้ามาเป็น Word แล้วแสดงแต่ละบิตใน GENESIS64 SCADA

ก่อนอื่นสร้าง Global Expression โดยให้ Read Expression เป็นสัญญาณ Word ที่ต้องการจาก OPC Server (ไม่ต้องพิมพ์นะครับ Browse เลือกเอาได้)

image

รูปที่ 1

 

จากนั้นเวลาลิงค์ค่าไปแสดงหรือใช้งานเช่นใน GraphWorX64 ให้ใช้ Expression และใช้ฟังก์ชั่น bittest(สัญญาณ Word, ตำแหน่งบิต)

จากรูปที่ 2 คือบิตแรกของสัญญาณจาก Global Expression ที่ชื่อ WordTest จากรูปที่ 1 (ไม่ต้องพิมพ์นะครับ Browse เลือกเอาได้)

image

รูปที่ 2

 

จากรูปที่ 3 ผมใช้ Process Point ถึง 2 ตัวแสดงบิตที่ 0 กับ 1 ได้ โดยที่ GENESIS64 SCADA นับเป็น 1 IO tag เท่านั้น ทำให้เราประหยัดได้ (1 IO  tag ได้ถึง 16 DI/DO)

 

image

รูปที่ 3

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s