รูปแบบวันเดือนปีใน SCADA เปลี่ยนอย่างไร?

image image

ท่านที่สร้างระบบ SCADA ด้วย GENESIS32 SCADA อาจสงสัยครับว่าเราจะเปลี่ยนฟอร์ตแมตของวันที่ระหว่างไทยกับอังกฤษใน GENESIS32 SCADA อย่างไร เช่นเปลี่ยนจาก ค.ศ. เป็น พ.ศ. ทำได้ดังนี้ครับ

ใน GraphWorX32 เลือกเมนู View > Select Language

จากนั้นเลือกรูปแบบของประเทศที่ต้องการ โดยกำหนด List เป็นแบบ English หรือ Localized และเลือกรูปแบบที่มีติดตั้งไว้แล้ว (Installed Locales Only และ Available Language …)

image

เราจะเห็นว่าไม่มีรูปแบบภาษาไทย ซึ่งก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าต้องการรูปแบบวันที่เป็นภาษาไทย ให้ปิดโปรแกรมของ GENESIS32 ไปก่อน แล้วเปิดไฟล์ icosetup.ini ซึ่งจะอยู่ใน C:\ProgramData\ICONICS ในระบบปฏิบัติการ 64 บิต หรือ C:\Documents and Settings\All Users\ICONICS ในระบบปฏิบัติการ 32 บิต ให้เปิดไฟล์ icosetup.ini ด้วย Notepad จะพบข้อมูลบรรทัดแรก ๆ ดังนี้

[GENESIS-32\OEM Information]
Default Locale ID=1033
Language=English
Language Subset=

ให้เปลี่ยนเป็น

[GENESIS-32\OEM Information]
Default Locale ID=0
Language=Thai
Language Subset=

แล้ว Save
จากนั้นเปิดโปรแกรม GraphWorX32 ใหม่ ก็จะแสดงปีเป็น พ.ศ.

หมายเหตุ – กรณีวินโดวส์ XP, 2003 เราต้องกำหนดรูปแบบ Regional and Language Options เป็น Thai ดังรูป

image

ซึ่งจะทำให้การแสดงฟอร์แมตในโปรแกรมต่าง ๆ เป็น Thai โดยอัตโนมัติ

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s