การเซตให้คีย์บอร์ด Go-Global Client เปลี่ยน Thai-English ได้

image

การเปลี่ยนคีย์บอร์ภาษาไทย-อังกฤษใน Go-Global Client นั้นทำได้ครับ เช่นเมื่อเราติดต่อจาก iPad/ Android / Mac/ Linux ติดต่อมายัง Windows host ก็สามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดได้เหมือนบน Windows Host วิธีการเป็นดังนี้


 

1. ต้องทำการเซตคีย์บอร์ดว่าให้ใช้ Ctrl + Shift หรือ Alt + Shift เสียก่อน เช่นใน Windows 7 64 bit ที่ใช้เป็น Host เพื่อให้ Client เข้ามาใช้งาน Software ให้เปิดไปที่ Control Panel >  Clock, Language, and Region เลือก Change keyboard or other input methods จากหัวข้อ Region and Language

 

หลังจากปรากฏหน้าต่าง Region and Language ให้คลิ้กป่ม Change keyboards…

ไปที่แท็ป Advanced key settings

ในรายการ Action ให้เลือก Between input languages แล้วคลิ้กปุ่ม Change Key Sequence

เลือก Switch Input Language ดังรูป คลิ้ก OK

image

คลิ้ก OK

 

2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ga.rar แล้วทำการแตกไฟล์จะพบไฟล์ ga.dll

ให้เปิดไปที่ Services ของ Windows (โดยพิมพ์คำว่า services ใน start menu จะพบไอคอน services รูปเฟือง ให้คลิ้กเพื่อเปิด)

ให้ Stop Services ที่ชื่อ GO-Global Application Publishing Service

เข้าไปที่ไดเรกทอรี่ C:\Program Files\GraphOn\GO-Global\Programs ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ ga.dll (ของเดิม) เป็น ga.dll.old

แล้วนำไฟล์ ga.dll ที่ได้จาก ga.rar มาวางใน C:\Program Files\GraphOn\GO-Global\Programs

กลับไปที่ Services แล้ว Start services ชื่อ GO-Global Application Publishing Service

 

เท่านี้เวลาเรียกใช้ Windows Host PC จาก Go-Global Client เราก็จะสามารถใช้ Ctrl+Shift เพื่อเปลี่ยนภาษาไทย-อังกฤษได้

ส่วนผู้ใช้ iPad, Andriod ถ้าไม่สะดวกเลือกปุ่มทั้งสองก็สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาจาก LAnguage bar ได้ โดยใน Windows Host PC ให้กำหนด Language BAr ให้แสดงแบบลอย (Floating On Desktop)

image

 

เมื่อเราเรียกใช้จาก Go-Global Client ก็จะปรากฏ Language Bar ขึ้นมาให้เราเลือกได้

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s