ทำอย่างไรเมื่อต้องการใช้งาน Host PC จาก Go-Global ผ่าน Internet ที่ไม่ Fix IP

image

ถ้า Host PC ของเรามี Internet IP ที่เฉพาะเจาะจงไม่เปลี่ยนแปลงหรือ DNS เราก็สามารถใช้ iPad, Android หรือ PC อื่น ๆ ติดต่อเข้ามาเพื่อเรียกใช้ Application ได้ แต่ถ้าเป็น SME หรือผู้ใช้ตามบ้านที่ไม่ได้มี IP แบบ DNS นั้น IP จะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อ Internet ปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วย Dynamic DNS


Dynamic DNS เป็นบริการฟรีที่ช่วย Redirect จากชื่อ Dynamic DNS ไปยัง IP จริง ๆ ของ PC หรือ Router ของเราครับ เช่นเมื่อเราสมัครบริการ Dynamic DNS (ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก) สมมุติได้ชื่อ Dynamic DNS เป็น myip.dyndns.org ซึ่งจะ Redirect ไปหา DSL Router ของเรา และเราได้เซตให้ DSL Router ทำการ Forward port ที่ Go-Global ใช้งานไปที่ Host PC เราก็จะสามารถใช้ Dynamic DNS แทน IP ของ PC นั่นได้จากนอกบ้าน นอก Office โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ Fix IP ของ ISP

image

รูปที่ 1 ตัวอย่างการตั้งค่าใน Router ตามที่เราสมัครใช้บริการไว้

 

image

รูปที่ 2 ตัวอย่างการ Forward Port จากผู้ติดต่อเข้ามาไปยัง Host PC

 

image

รูปที่ 3 ตัวอย่างฝั่ง Client ของ Go-Global เมื่อต้องการติดต่อกับ Host PC

 

DSL Router จะตรวจสอบว่ามีการเรียกใช้ Port ที่ระบุไว้จากผู้ติดต่อภายนอกหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะ Forward ไปหา Host PC ทำให้เราสามารถติดต่อ Host PC ผ่าน
Port ที่ระบุได้

 

สำหรับวิธีการสมัครบริการ Dynaic DNS และคอนฟิก Router เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ นั้น  จะแสดงตัวอย่างจากลิงค์ด้านล่าง

 

บริการ Dynamic DNS (DDNS) ทำเพื่ออะไรและทำอย่างไร

มาทำ VPN Site to Site โดยใช้ Router ZyXEL P650H-31 กันเถอะครับ

ตามคำขอครับ VPN Client to Site โดยใช้ ZyXEL Router

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s