การคอนฟิก KEPServerEx V5 กับ S7-1200 PLC

ท่านที่ต้องการติดต่อ KEPServerEx V5 กับ S7-1200 ดูพารามิเตอร์ในการคอนฟิกได้ดังนี้ครับ

Channel Properties

image

Device Properties

กำหนด Model เป็น S7-1200 และใส่ IP Address ของ PLC

image

ระบุ Link Type เป็น PC และกำหนดตำแหน่ง Rack และ CPU Slot เป็น 0 และ 1 ตามลำดับ

image

แท็ป Scan Mode

image

แท็ป Addressing Options

image

กำหนด Port Number

image

ตัวอย่าง OPC tag (ตัวอย่าง I0.1 คือ Digital Input ตัวที่ 1, Q0.1 คือ Digital Output ตัวที่ 1, M100.0 คือ Internal Regiter )

image

Address ต่าง ๆ ดูจาก Help ของ Siemens TCP/IP Ethernet Driver Help

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s