การใช้ iPad ติดต่อไปยัง Demo Cloud Server ของ Go-Global

หากต้องการทดสอบใช้งานแอพลิเคชั่นวินโดวส์อย่าง Excel, PowerPoint, Word ฯลฯ บน iPad ผ่าน Cloud Server ของ Go-Global (อยู่ที่อเมริกา) เราสามารถ ทำได้ครับ

โดยก่อนอื่นติดตั้ง Go-Global บน iPad เสียก่อนตาม VDO นี้ (ติดตั้งฟรีผ่าน App Store)

จากนั้นเปิดโปรแกรม Go-Global จะพบรายการ Server ในรายการ Favorite คือ ipad.graphon.com

image

รูปที่ 1

ให้เลือก ipad.graphon.com
แล้วคลิ้กปุ่ม Connect ที่อยู่มุมขวาบนของโปรแกรม

หลังจาก Connect แล้วจะพบโปรแกรมต่าง ๆ บน Server ให้เลือกใช้ เราสามารถเปิดใช้ได้ เช่นสร้าง Excel ไฟล์ใหม่จากนั้นใช้งานตามปกติ แต่เราจะไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้เนื่องจาก Server ดังกล่าวอยู่ที่อเมริกาและไม่ได้ติดตั้งภาษาไทย

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s