Monthly Archives: March 2012

iPad HD vs Samsung Galaxy Tab 10.1

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Microsoft ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Word Web App กับ Google Docs

ไมโครซอร์ฟส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ Hotmail ให้รู้ความแตกต่างและข้อได้เปรียบของ Word Web App ต่อ Google Docs ซึ่งเป็นบริการฟรีทั้งคู่ในการสร้างและแชร์ไฟล์เอกสารผ่านโลกออนไลน์ เมื่อคลิ้กลิงค์รูปภาพในอีเมล์ จะพบหน้าแสดงตัวอย่างความแตกต่างที่ไโครซอร์ฟจัดทำขึ้น โดยจุดที่เปรียบเทียบคือส่วนที่วงกลมไว้ โดยเปรียบเทียบจากไฟลฺ์ Word ไฟล์เดียวกันที่เปิดด้วย Word Web App และ Google Docs รูปที่ 1 จากรูปที่ 1 จะพบว่า กราฟิกบางส่วนที่จัดวางแบบพิเศษในเอกสาร MS Word เมื่อแสดงใน Google Docs จะหายไป เช่นเดียวกับชาร์ต ส่วนรูปแบบ Word Art และตารางก็จะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเมื่อเปิดใน Google … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การใช้แท็ปเล็ตในการทำงานให้คุ้มค่าด้วยคลาวด์

ปัจจุุบันด้วยคลาวด์โซลูชั่น Go-Global ทำให้เราสามารถใช้แท็ปเล็ตในการทำงานแทนโน็ตบุคและ PC ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น และคล่องตัวขึ้นจากขนาดในการพกพา อยู่ร้านกาแฟก็สามารถทำงานได้ เนื่องจากเราสามารถเรียกใช้ซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ที่ออฟฟิตของเราได้ และด้วยความสามารถในการบริหารจัดการตามขนาดของแบนด์วิธของการสื่อสารขณะนั้น ๆ ทำให้เราสามารถเรียกใช้ซอร์ฟแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว แม้ว่าจะอยู่นอกสถานที่และติดต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วไปก็ตาม เช่นในร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน Connectionหลุดไม่ต้องกังวลงานเสีย แม้ว่าจะอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi จะหลุด ก็ไม่ต้องกังวลว่างานค้างจะเสียหายเนื่องจากหน่วยความจำและการทำงานทั้งหมดอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ดังนั้น เมื่อเราติดต่อได้อีกครั้งก็จะพบงานและโปรแกรมที่เปิดค้างอยู่ตามปกติ สะดวกและคล่องตัวไม่ต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์มากมาย เนื่องจากซอร์ฟแวร์ทั้งหมดที่เราเรียกใช้งานอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นเราไม่ต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์เหล่านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์พกพาของเราไม่ต้องมีพื้นที่ดิสก์จำนวนมาก แต่สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้มากมายตามที่ต้องการ สามารถเปิดซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ได้พร้อม ๆ กัน เสมือนว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเอง เราจึงสามารถใช้แท็ปเล็ตเพื่อสั่งงาน ดูข้อมูลรายงานจากระบบฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมเฉพาะงานที่เราต้องการได้ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การคอนฟิก KEPServerEx V5 กับ S7-1200 PLC

ท่านที่ต้องการติดต่อ KEPServerEx V5 กับ S7-1200 ดูพารามิเตอร์ในการคอนฟิกได้ดังนี้ครับ Channel Properties Device Properties กำหนด Model เป็น S7-1200 และใส่ IP Address ของ PLC ระบุ Link Type เป็น PC และกำหนดตำแหน่ง Rack และ CPU Slot เป็น 0 และ 1 ตามลำดับ แท็ป Scan Mode แท็ป Addressing Options … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สรุปฟีเจอร์ iPad HD

Posted in Uncategorized | Leave a comment

iPad HD

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GEESIS32 SCADA บน iPad

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แสดงค่า OPC tag บน Excel แบบReal time ด้วยความสามารถของ GENESIS32

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VDO การติดตั้ง Windows 8 Beta

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การใช้ซอร์ฟแวร์ Windows/UNIX บน iPad ผ่าน Cloud ต่างจาก Remote Access อย่างไร

ปัจจุบันเเราสามารถรีโมทไปใช้Windows Software จาก iPad ได้ และเราอาจมีคำถามว่าจะต่างจากกรณีใช้ iPad ติดต่อไปใช้ซอร์ฟแวร์บน Windows / Unix อย่างไร? ความแตกต่างที่สำคัญคือ Remote Access นั้น เป็นการใช้งานแบบ 1: 1 คือผู้ใช้อื่นไม่สามารถใช้งาน PC ได้โดยอิสระขณะที่เรา Remote ไปใช้ ผิดกับ Go-Global Cloud ที่เป็นแบบ 1:n และโดยอิสระ เราและผู้ใช้อื่น ๆ ผ่าน Cloud สามารถใช้งานซอร์ฟแวร์บน Host PC ได้อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน เมาส์ คีย์บอร์ด … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment