การใช้ Red Lion G3 เป็น Modbus Gateway

เราสามารถใช้ Red Lion เป็น Modbus Gateway ได้นะครับ จากนั้นใช้ Modbus OPC Server Ethernet ติดต่อ G3 ขั้นตอนเป็น ดังนี้ครับ

ดับเบิ้ลคลิ้ก Communications ในโปรแกรม Crimson

image

เลือก Protocol 1 เป็น Modbus TCP/IP Slave ดังรูป

image

โปรแกรมจะสร้าง PLC ขึ้นมาใต้ Protocol1

image

ให้คลิ้กขวาที่ PLC2 ที่ได้ จากนั้นเลือก Add Gateway Block

จะได้ Block 1 ขึ้นมา

image

ให้กำหนด Start Address ซึ่งหมายถึง Address เริ่มต้นที่ต้องการใช้ โดยคลิ้ก Edit ข้างช่อง Start Address

เช่นต้องการสร้าง Holding Register เริ่มต้นที่ 400001 เพื่อเก็บค่าแบบ Word

image

คลิ้ก OK

กำหนด Block Size = จำนวนสัญญาณหรือขนาด Block โดยคลิ้ก Edit ข้างช่อง Block Size

image

คลิ้ก OK

โปรแกรมจะสร้าง Address ตามจำนวนที่ระบุให้

image

ให้เราทำการ Mapping Address นั้น ๆ กับตัวแปทรใน G3 ที่เราต้องการ โดยเลือก Address ด้านซ้าย แล้วดับเบิ้ลคลิ้กตัวแปรด้านขวาที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการจับคู่ให้

image

 

จากนั้นให้ทำการ Save และ Download โปรแกรมไปยัง G3

VDO การใช้ Crimson จากตัวอย่างด้านบน

image

 

ตัวอย่างการใช้ Modbus OPC Ethernet ติดต่อ G3

เปิดโปรแกรม KepServerEx เลือก File > New

สร้าง Channel ตั้งชื่อ แล้วคลิ้ก Next

image

image

Next ไปเรื่อย ๆ จนจบ Wizard

สร้าง Device เพื่อติดต่ออุปกรณ์ ตั้งชื่อ แล้วคลิ้ก Next > Next

image

ใส่ IP Address ของ G3 ตามด้วย “.0”

image

คลิ้ก Next จนจบ

สร้าง OPC tag ขึ้นมาเพื่อติดต่อข้อมูลใน Block1 ของ G3

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s