มีอุปกรณ์ต่างโปรโตคอลจำนวนมากรวมศูนย์ได้ด้วย Protocol Converter

หากในโรงงานมีอุปกรณ์จำนวนมากที่ต่างโปรโตคอลและมีหลากหลาย เราสามารถใช้อุปกรณ์แปลงหรือ Gatway เพื่อให้ง่ายต่อการรวมศูนย์มาที่ SCADA ได้

ถ้าเรามีโปรโตคอลจำนวนมากและไม่สะดวกที่จะใช้ OPC Server สำหรับแต่ละโปรโตคอลหรือแต่ละยี่ห้อเนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับ OPC Server ต่าง ๆ รวมกันมีราคาสูง ดังนั้นการใช้อุปกรณ์แปลงหรือ Gateway ที่สามารถรับอุปกรณ์หลากหลายโปรโตคอลได้จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจ ทำให้เราใช้ OPC Server เพียงชุดเดียวติดต่อกับ Gateway ได้

ยกตัวอย่างเช่น Red Lion G3 HMI และ Data Station Plus นั้นสามารถทำหน้าที่ติดต่อกับ PLC, Controller ต่าง ๆ ได้มากมายกว่า200 แบบ แล้วแปลงเป็นโปรโตคอลเดียวได้ด้วยคุณสมบุัติ Gateway โดยสามารถตรวจสอบ Driver สำหรับ PLC, Controller ยี่ห้อต่าง ๆ ได้จาก http://www.redlion.net/Support/Downloads/DeviceDrivers/G3.html

การใช้งาน Gatway ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านซอร์ฟแวร์ลดลงมาก เราสามารถต่อ Gateway กับอุปกรณ์ PLC, Controller รวมทั้ง BACNet ได้แล้วแปลงออกมาเป็น Modbus TCP ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ Modbus OPC Server ได้ ทำให้เชื่อมต่อกับ SCADA ได้โดยง่าย เพื่อนำสัญญาณจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปแสดงผลและควบคุมต่อไปได้

ข้อมููล Data Station Plus

นอกจากจะทำหน้าที่ Gateway แล้วยังทำหน้าที่เป็น WebServer และ Data Log ได้ด้วยและถ้าเปลี่ยนจาก Data Station Plus เป็น G3 ซึ่งเป็น HMI เราก็ได้ทั้ง Gateway และ HMI Panel

ข้อมูล Red Lion G3

ในท้องตลาดมี Protocol Converter จำนวนมากเช่น XPC Protocol Converter

 

ProconX

 

VLinx Connector

เป็นต้น

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s