เอาวันเวลาใน Kepware มาเป็นเงื่อนไขควบคุม SCADA ใน GENESIS32

เราสามารถเอาวันเวลาที่แสดงใน Kepware KEPServerEx ทั้ง V4 และ V5 มาเป็นเงื่อนไขเพื่อควบคุมส่วนหนึ่งส่วนใดของ GENESIS32 SCADA ได้ครับ เช่นให้สร้าง Report เมื่อถึงวันเวลาที่กำหนดเช่นทุกวันที่ 1 เดือนมกราคมเวลา 8:00 น. เป็นต้น หรือให้ Alarm ทำงานตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

เราใช้วันเวลาใน Expression ของ GENESIS32 ได้ทั้งแบบ Local และ Global Expression โดย Local Expression สร้างได้ที่เดียวกับช่องเลือก Data Source ทุกที่ ในทุก Control หรืออ็อปเจ็คที่ต่อกับ Data Source ได้เช่น Process Point, Knob, Slider, Input, ฯลฯ

image

รูปที่ 1 Expression… มีอยู่ทุกที่ใน GENESIS32

ส่วน Global Expression อยู่ใน Unified Data Manager (Start > Programs > ICONICS Tools>  Unified Data Manager)

image

รูปที่ 2 Global Expression

เวลาจะเข้าหน้า Expression Editor แลเ้วต้องการนำเข้าวันเวลาของ Kepwareให้คลิ้กปุ่ม Tags

image

รูปที่ 3

จากนั้นเลือก Unified Browser

เลือกกิ่ง _system ใน Kepware แล้วเลือกข้อมูลวันที่เวลาที่ต้องการ เช่นถ้าเราต้องการให้ Expression มีค่า True เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม 8:00 น. ก็เลือก _Date_Day, _Date_Month, _Time_Hour, _Time_Minute มาสร้างเป็นเงื่อนไข

image

รูปที่ 4

เงื่อนไขก็จะเป็นตามรูป

image

รูปที่ 5

หรือ

image

โดย $”8:00:00 AM”$ คือค่า String ที่่เราเอาไปเปรียบเทียบกับสัญญาณKEPware.KEPServerEx.V4\_System._Time

เราจะเอาเงื่อนไขนี้ไปใช้ในที่ต่าง ๆ ของ GENESIS32 ได้

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s