หาจำนวน IO tag ของ Kepware และจำนวน Client ที่เชื่อมต่อ

ใน Kepware KEPServerEx จะมี tag ที่บอกจำนวน IO tag ที่ถูกใช้งาน ณ เวลาปัจจุบัน รวมถึงจำนวน Client ที่ติดต่อกับ KEPServerEx ด้วย

โดยทั้งสอง tag นี้อยู่ในโฟลเดอร์ _System ดังรูป โดย_ClientCount จะบอกจำนวน Client ที่ติดต่อเข้ามา หมายถึงซอร์ฟแวร์โมดูลต่าง ๆ ที่ติดต่อกับ KEPServerEx และ _TotalTagCount คือจำนวน tag ทั้งหมดที่ถูกติดต่อ

image

รูปที่ 1

ตัวอย่างในรูปที่ 2 เป็นการเอาค่า tag ดังกล่าวมาแสดงใน GENESIS32

image

รูปที่ 2

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s