การใช้งาน COPC32 กับ Unitronics OPC Server

การต่อใช้งาน COPC32 กับ Unitronics OPC Server ทำได้ปกติเช่นเดียวกับ OPC Server อื่น ๆ เพียงแต่ต้องพิมพ์ OPC tag เข้าไปเองเนื่องจาก OPC server ของ Unitronics ไม่สามารถแสดง OPC tag ได้

วิธีการคอนฟิก Unitronics OPC Server ดูที่

http://www.scadaclub.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=240

จากนั้นทำการ Register OPC และทำการ Run OPC

ส่วนการลิงค์กับ COPC32 นั้นเราสามารถเลือกรายการ OPC Server ได้ดังรูป

image

รูปที่ 1 การเลือก OPC Server

ส่วนขั้นตอนการเลือก OPC tag นั้นให้พิมพ์เข้าไปเอง เช่นถ้าเราตั้งชื่อ PLC ใน OPC Server ว่า PLC1 และเราต้องการอ่านค่า MI1 ของ PLC เราก็ต้องพิมพ์ OPC tag เข้าไปดังรูปที่ 2

image

รูปที่ 2

 

การแสดงผลแบบกราฟสัญญาณที่ได้ แนะนำให้ใช้ MS Excel ดังตัวอย่างนี้

ตัวอย่างการใช้งานบน MS Excel 2010 เพื่อแสดง Trend

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s