Monthly Archives: July 2012

เทคนิคการส่งเมล์จาก VBA

หลายท่านต้องการส่งข้อมูล SCADA ให้ผู้รับทางเมล์ วันนี้มีเทคนิคในการส่งเมล์ด้วย VBA ง่าย ๆ สามารถนำไปใช้กับ MS Excel หรือ VB หรือ SCADA ที่สนับสนุน VBA ได้   หลักการ 1. สร้างไฟล์ PowerShell ด้วยโค้ด VB หรือ VBA สำหรับส่งเมล์ 2. เรียกใช้ไฟล์ PowerShell จากข้อ 1 ด้วย VB หรือ VBA   พื้นฐานการส่งเมล์ด้วย PowerShell เราสามารถใช้ … Continue reading

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การคอนฟิก Driver ใน Movicon 11

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Google Map Maker

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Handwrite ฟีเจอร์ใหม่จาก Google

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GO-GLOBAL คลาวด์ : ทิปการกำหนดสิทธิ์์ให้ผู้ใช้ใช้ซอร์ฟแวร์ได้ไม่เท่ากัน

เราต้องการจำกัดสิทธิ์เพื่อให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเรียกใช้ซอร์แวร์จากGO-GLOBAL HOST Server และต้องการให้ผู้ใช้ใช้ซอร์แวร์ต่าง ๆ ได้ไม่เท่ากัน เช่นแผนกบัญชีใช้ซอร์แวร์พื้นฐานและการเงินได้ แผนกวิศวกรรมใช้ซอร์แวร์พื้นฐานและซอร์ฟแวร์บริหารการผลิตเป็นต้น ทำอย่างไร?   เราสามารถกำหนดให้กลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ มีสิทธิ์ในการใช้ซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ได้โดยใช้การกำนหดสิทธิ์ของวินโดวส์นั่นเอง แล้วGO-GLOBALจะกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้ตามที่เราได้กำหนดไว้ ในรูปที่ 1 เมื่อเราดู Property ของซอร์ฟแวร์ที่เราต้องการใช้งาน ในแท็ป Security จะพบรายชื่อกลุ่มผู้ใช้ที่สามารถใช้งานซอร์ฟแวร์นั้นได้   รูปที่ 1   เราสามารถคลิ้ก Edit เพื่อเข้าไปจัดการ ทั้ง Add และ Remove ผู้ใช้ทั้งแบบกลุ่มและผู้ใช้เดี่ยว ๆ ได้ แล้วกำหนดว่าผู้ใช้นั้น ๆ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment