ทิปการใช้ KEPServerEx : Optimize Device Memory

การอ็อปติไมซ์คือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้หน่วยความจำเพื่อความเร็วในการอ่านค่าเขียนค่าระหว่าง OPC Server กับอุปกรณ์เช่น PLC, DCS, RTU, Power Meter, Temperature Controller, ฯลฯ ตอนนี้จะอธิบายแนวทางเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้

ในอุปกรณ์อย่าง PLC, DCS, RTU , Power Meter, Controller ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะยอมให้มีการอ่านค่าจาก Register หลาย ๆ ตัวในการ Request หนึ่งรอบจาก OPC Server เช่นบางอุปกรณ์ยอมให้มีการอ่านทีเดียวได้สูงสุด 20 Register เป็นต้นโดยที่ Register เหล่านี้อยู่ติด ๆ กัน เช่นถ้าเป็น Modbus ก็เช่น 400001, 400002, …. ไปเรื่อย ๆ 20 Register เป็นต้น ดังนั้นถ้าเราออกแบบอุปกรณ์เช่น PLC ให้ Register เหล่านี้อยู่ติด ๆ กันจะทำให้การอ่านค่าทำได้เร็ว

image

รูปที่ 1 การกำหนด Block Size ของ OPC Server ใน Device Property

แต่ถ้า Register Address ของเราใน PLC เราออกแบบเขียนโปรแกรมใน PLC โดย Address กระจายกันอยู่ก็จะทำให้ต้องอ่านค่าหลาย ๆ รอบจาก PLC เช่น ถ้าอุปกรณ์นั้น ๆ สามารถอ่านค่าได้ 20 Register ในรอบเดียวและมี Register อยู่ติด ๆเรียงกันไปไม่มีเว้น ถ้าเราใช้ OPC Server โดยเช็ต Register Block Size = 20 ก็จะอ่านค่าทั้งหมดได้ในรอบเดียว แต่ถ้า Register เหล่านั้นกระจายกันอยู่ไม่ได้อยู่ติดกันเลยในระหว่าง40Addressใดๆแต่กระจายกันอยู่โดยกว้าง ๆ  เราจะต้องอ่านค่าถึง 40 รอบเลยทีเดียวเพื่อให้ได้ค่าครบทั้งหมด การทำงานของ OPC Server ก็จะช้าโดยปริยายซึ่งส่งผลถึง SCADA Software ด้วย

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s