ทำไม IPV6 จึงไม่ไปถึงไหน

ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 มีการพัฒนาและใช้งาน IPV4 เพื่อใช้เป็น IP Address สำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ซึ่งการพัฒนา IPV4 นั้นเป็นแบบ 32 บิต ทำให้ IP Address IPV4 ทั่วโลกสามารถมีได้ 2 ยกกำลัง 32  = 4 294 967 296 IP ซึ่งมาถึงวันนี้ไม่พอสำหรับการติดต่อเสียแล้วเพราะเว็บและServer/Clientที่เพิ่มมากขึ้น

แล้ว IPV6 ที่ถูกออกแบบให้มาทดแทน IPV4 จึงไม่ไปถึงไหน

ย้อนกลับไปที่ IPV4 เพื่อแก้ปัญหาดเรื่อง IP Address ไม่พอ จึงมีการพัฒนาใช้ NAT (network-address translation) มาเป็นตัวแปลงและส่งผ่านการติดต่อระหว่าง IP Address ภายนอกที่เป็นแบบ Global กับ Local IP Address ทำให้เราสามารถบริการข้อมูลจาก Server ที่มช้ IP แบบ Local กับ Client ในระบบเครือข่าย Internet ได้ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เช่นกรณีที่เรามีอุปกรณ์และ Server ที่ต้องการ Forward port จำนวนมาก สามารถแก้ไขโดยการใช้อุปกรณ์ NAT ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถสูงขึ้นอย่างที่องค์กรใหญ่ ๆและISP ใช้กันเพื่อบริการให้ผู้ใช้ทั้งแบบ Dynamic IP และ Static IP

IPV6 พัฒนาขึ้นในปี 1995 เป็นตัวเลข 128 บิต ทำให้ IP แบบ Global ทั่วโลกในเครือข่าย Internet สามารถมีได้ถึง 3.4028236692093846346337460743177E+38 IP ทำให้มี IP มากเกินพอสำหรับอุปกรณ์ทุกตัวแบบ Global ช่วยลดความซับซ้อนในการคอนฟิกระบบเครือข่ายเมื่อเที่ยบกับ NAT ของ IPV4 เดิม IPV4 ถูกประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1998 แต่เนื่องจากองค์กรจำนวนมากมีอุปกรณ์เครือข่านที่ยังไม่สนับสนุน IPV6 การอัพเกรดเฟิรืมแวร์จากผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่มี เนื่องจากผู้ผลิตก็ต้องการขายอุปกรณ์ใหม่ ๆ ถ้าต้องการใช้ก็ต้องมีการซื้อใหม่ อีกทั้งองค์กรจำนวนมากมีความต้องการใช้ Global IP ที่เพียงพออยู่แล้ว ซอร์แวร์จำนวนมากยังไม่สนับสนุน IPV6 (รวมทั้ง Software ในงาน Automation) เว็บไซต์จำนวนไม่น้อยไม่มี IPV6 และ DNS Record ดังนั้นการให้ IPV6 มาแทนที่จึงยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่แต่ละองค์กรและผู้ผลิตจะดำเนินการซึ่งปัจจุบันถูกมองว่ายังเป็นเรื่องไม่ด่วน อุปกรณ์และOSใหม่ ๆ ปัจจุบันรองรับทั้ง IPV4,IPV6 ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงทำได้ราบรื่นขึ้น

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s