ดูสถานะเขื่อนรับน้ำให้เข้าใจผ่านเน็ตอย่างไร?

เขื่อนแต่ละเขื่อนส่วนใหญ่มี SCADA หรือเรียกทางการว่าระบบโทรมาตรหมดแล้ว เราสามารถดูผ่านเว็บได้

เช่นเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นดูได้ที่นี่ http://www.teleubolratana.egat.co.th/

เมื่อเข้าไปในหน้าเว็บจะมีสถานีวัดหลายจุดพร้อมสถานะในหน้าแรกเป็น Overview ว่าตอนนี้แต่ละจุดมีสถานะปกติหรือไม่ เช่นจากรูปมีสถานะทุกจุดเป็นสีเขียวคือปกติ (สีแดงคือวิกฤต สีชมพูคือเตือนภัย)

image

รูปที่ 1

ด้านขวามือจะเป็นระดับน้ำ เมื่อคลิ้กเข้าไปที่สถานีย่อย(มีตัวตรวจวัดระดับน้ำที่สถานีนั้นๆ) จะเห็นข้อมูลละเอียดของจุดนั้น จะมีข้อมูลบอกระดับน้ำปัจจุบันคือ 207.21 ม.รทก. หมายความว่าสูงจากระดับทะเลปานกลางเท่ากับ 207.21 เมตร ในขณะที่ระดับท้องน้ำคือ 203.55 แสดงว่าตอนนี้น้ำสูงจากท้องน้ำเท่ากับ 207.21 – 203.55 = 3.66 เมตร นั่นคือตอนนี้น้ำในลำน้ำ ณ สถานีนั้นสูงจากท้องน้ำของลำน้ำคือ 3.66 เมตรนั่นเอง และห่างจากระดับเตือนภัยเท่ากับ 210.12 – 207.21 = 2.91 เมตร นั่นคือเหลืออีกตั่ง 2.91 เมตร ถึงจะถือว่าถึงเวลาที่จะต้องเตือนภัยให้บุคคลทั่วไปทราบ

image

รูปที่ 3

นอกจากนั้นเขื่อนส่วนใหญ่ยังมี CCTV ให้ดูด้วย

และที่ www.thatwater.net ยังมีข้อมูลสรุปปริมาตน้ำในเขื่อน แสดงโทรมาตรของเขื่อน ปริมาณน้ำฝน ให้ดู

image

รูปที่ 4

มีข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมแสดงให้ดูเมื่อคลิ้กที่แต่ละจุด สีส้มคือตกเยอะ แดงคือตกหนัก

image

รูปที่ 5

เมื่อคลิ้กเข้าไปดูเขื่อนจะเห็นปริมาตรกักเก็บเช่นในรูปเขื่อนภูมิพลเก็บน้ำที่ 45% โดยลดลงจากเดือนก่อนหน้าตั้งแต่เดือน ม.ค. 55 (ช่วงน้ำท่วมปริมาตรกักเก็บอยู่ระดับ max)

image

รูปที่ 6

ถ้าต้องการดูทั้งหมดทั่วประเทศให้คลิ้ก ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ 

ลิงค์

โทรมาตรเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. (เขื่อนอุบลรัตน์, ปากมูล, เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนภูมิพล, ลุ่มน้ำแม่กลอง, พระนครเหนือ)

โทรมาตรกรชลประทาน (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา    ลุ่มน้ำปากพนัง    ลุ่มน้ำจันทบุรี    ลุ่มน้ำลำปาว    ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง    ลุ่มน้ำท่าตะเภา    ลุ่มน้ำอู่ตะเภา    โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ    ลุ่มน้ำท่าจีน)

โทรมาตรลุ่มน้ำวัง

โทรมาตรลุ่มน้ำปิงตอนบน

– อื่น ๆ ตรวจสอบชได้ที่ http://www.thaiwater.net/web/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s