การใช้งาน ICONICS OPC UA หรือKepServerEx กับ OMRON CP1L, CP1H, CP1E

เปิด ICONICS OPC UA หรือ KepServerEx เลือก File > New

คลิ้ก Click to Add a channel

image

ตั้งชื่อ Channel แล้ว Next

image

เลือก OMRON FIN Serial หรือ Ethenet (ถ้ามี Ethernet Module) คลิ้ก Next (ในที่นี้จะใช้ FIN Serial)

image

เลือก COM PORT ที่ต่อกับ PLC คลิ้ก Next

image

คลิ้ก Next

คลิ้ก Finish

สร้าง Device โดยคลิ้ก Click to add a device

image

ตั้งชื่อ แล้วคลิ้ก Next

เลือก CJ1 เป็นรุ่น PLC แม้ว่าเราจะใช้รุ่น CP แล้วคลิ้ก Next

image

ใส่ Device ID

กรณีนี้เป็น 0.0.0 หมายถึงต่อกับ PLC โดยตรง

image

คลิ้ก Next 4 ครั้ง แล้ว Finish

สร้าง OPC tag โดยคลิ้ก Click to add a static tag …

ตั้งชื่อ tag

พิมพ์ Register Address เช่น CIO0000.xx

คลิ้กปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อตรวจสอบ Address ที่พิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่

image

คลิ้ก OK

Register Address แบบต่าง ๆ แสดงหมายเลข Register สูงสุดที่ใช้ได้ เช่นรุ่น CP1H ใชเ CIO0000.00 ถึง CIO6143.15 ได้ เป็นต้น

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s