ดูข้อมูลการติดต่อเน็ตเวิร์คด้วย netstat

เราสามารถใช้คำสั่ง netstat เพื่อแสดงสถิติและการเชื่อมต่อโปรโตคอล TCP / IP ได้ netstat-a จะแสดงการเชื่อมต่อทั้งหมดและ netstat-r แสดง Router Table และการเชื่อมต่อที่ทำงานอยู่ คำสั่ง netstat-o จะแสดง process ID ของโปรแกรมที่ใช้พอร์ตนั้นๆอยู่ คำสั่ง netstat-E จะแสดงสถิติ Ethernet และ netstat-s จะแสดงสถิติของแต่ละโปรโตคอล  netstat-n จะแสดงAddressและหมายเลขพอร์ต ตัวอย่างคำสั่งและผลลัพธ์ netstat แสดงไว้ด้านล่าง:

C:\>netstat -e
Interface Statistics

            Received   Sent
Bytes         3995837940  47224622
Unicast packets    120099    131015
Non-unicast packets  7579544    3823
Discards        0       0
Errors         0       0
Unknown protocols   363054211

C:\>netstat -n -o

Active Connections
 
 proto Local Address     Foreign Address    State      PID
 TCP  172.31.71.152:1136   157.54.2.84:389    CLOSE_WAIT   180
 TCP  172.31.71.152:2730   172.31.71.99:139    ESTABLISHED   4
 TCP  172.31.71.152:3110   157.54.2.84:389    CLOSE_WAIT   364
 TCP  172.31.71.152:3796   172.30.236.233:1479  ESTABLISHED   1128
 TCP  172.31.71.152:3800   172.30.236.233:1740  ESTABLISHED   1128
 TCP  172.31.71.152:3815   172.30.236.233:1479  ESTABLISHED   908
 TCP  172.31.71.152:3819   172.30.236.233:1740  ESTABLISHED   908
 TCP  172.31.71.152:4034   172.31.16.197:139   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4037   157.54.4.183:445    TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4043   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4044   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4045   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4046   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4047   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4048   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4049   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0
 TCP  172.31.71.152:4050   157.60.218.11:119   TIME_WAIT    0

C:\>netstat -a

Active Connections

 proto Local Address   Foreign Address    State
 TCP CORP1:1572    172.16.48.10:nbsession  ESTABLISHED
 TCP CORP1:1589    172.16.48.10:nbsession  ESTABLISHED
 TCP CORP1:1606    172.16.105.245:nbsession ESTABLISHED
 TCP CORP1:1632    172.16.48.213:nbsession ESTABLISHED
 TCP CORP1:1659    172.16.48.169:nbsession ESTABLISHED
 TCP CORP1:1714    172.16.48.203:nbsession ESTABLISHED
 TCP CORP1:1719    172.16.48.36:nbsession  ESTABLISHED
 TCP CORP1:1241    172.16.48.101:nbsession ESTABLISHED
 UDP CORP1:1025    *:*
 UDP CORP1:snmp    *:*
 UDP CORP1:nbname   *:*
 UDP CORP1:nbdatagram *:*
 UDP CORP1:nbname   *:*
 UDP CORP1:nbdatagram *:*

C:\>netstat -s
IP Statistics

 Packets Received       = 5378528
 Received Header Errors    = 738854
 Received Address Errors   = 23150
 Datagrams Forwarded     = 0
 Unknown protocols Received  = 0
 Received Packets Discarded  = 0
 Received Packets Delivered  = 4616524
 Output Requests       = 132702
 Routing Discards       = 157
 Discarded Output Packets   = 0
 Output Packet No Route    = 0
 Reassembly Required     = 0
 Reassembly Successful       = 0
 Reassembly Failures        = 0
 Datagrams Successfully Fragmented = 0
 Datagrams Failing Fragmentation  = 0
 Fragments Created         = 0

ICMP Statistics
             Received Sent
 Messages         693    4
 Errors          0     0
 Destination Unreachable 685    0
 Time Exceeded      0     0
 Parameter problems    0     0
 Source Quenches     0     0
 Redirects        0     0
 Echoes          4     0
 Echo Replies       0     4
 Timestamps        0     0
 Timestamp Replies    0     0
 Address Masks      0     0
 Address Mask Replies   0     0

TCP Statistics

 Active Opens         = 597
 Passive Opens        = 135
 Failed Connection Attempts  = 107
 Reset Connections      = 91
 Current Connections     = 8
 Segments Received      = 106770
 Segments Sent        = 118431
 Segments Retransmitted    = 461
 
UDP Statistics

 Datagrams Received  = 4157136
 No Ports       = 351928
 Receive Errors    = 2
 Datagrams Sent    = 13809
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s