Windows 8 ดีกว่า Windows 7 ในด้านแสดงผลอย่างไร

Microsoft กล่าวถึง Windows 8 ที่มีการปรับปรุงด้านการแสดงผลว่ามีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิม

A bar graph of historical weather data

Rob Copeland ผู้จัดการฝ่าย Group program ทีมด้านกราฟิกของ Microsoft กล่าวไว้ในบล็อกหัวข้อ Hardware accelerating everything: Windows 8 graphics.

โดยใจความสำคัญกล่าวกึงการพัฒนาต่อยอดการประมวลผลกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์อย่างกราฟิกการ์ดด้วยคุณสมบัติแบบ Hardware-accelerator บน DirectX ซึ่งใน Winows 7 นั้นจะเน้นไปทางด้านการแสดงผล 3D แต่ใน Windows 8 ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ Mainstream เข้าไป ฟีเจอร์นี้จะทำงานสำหรับ web browser, อีเมล์, Clendar และการแสดงผลในแอพลิเคชันต่าง ๆ นั่นคือ DirectX ใน Windows 8 จะสนับสนุนการแสดงผลที่นอกเหนือจาก 3D และใช้ในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ

  • จุดเริ่มต้นมาจาห IE9: ใน IE9 จะมีการใช้งาน Windows Live Mail และ Windows Live Messenger ซึ่งทำงานได้อย่างดีด้วยความสามารถของ DirectX ทำให่้เกิดแนวคิดจะต่อยอดการนำไปใช้ในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผลทั้งความเร็วและความสวยงาม.”
  • Text acceleration: เนื่องจากข้อความตัวอักษรมีการใช้งานมากทั้งในเว็บเพจและโปรแกรมต่าง ๆ อย่างอีเมล์ โปรแกรมแชต ฯลฯ ดังนั้น Microsoft จึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลข้อความอักษรให้ดียิ่งขึ้น
  • Geometry rendering: Microsoft ยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงผล 2D ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เรียกว่า Geometry rendering ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สร้างรูปร่างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งใน Windows 8 จะมีการปรับปรุงเน้นไปที่การแสดงผลจาก HTML5 และเทคโนโลยี SVG ซึ่งใช้ในแอพลิเคชั่นแบบ Metro และเว็บเพจใน IE10 
  • Image rendering: มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงผลรูปภาพในฟอร์แมตต่าง ๆ เช่น JPG, GIF, PNG รวมถึงการDecodingที่เร็วขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว: ขณะที่มีการเล่นวีดีโอ จะมีการอัพเดทส่วนต่าง ๆของวินโดวส์ตามวีดีโอที่เล่น แต่จากนี้ไปใน Windows8 แอพลิเคชั่นจะไม่ต้องอัพเดททุกส่วนของจอวินโดวส์เพื่อแสดงภาพที่เปลี่ยนไป โดย DirectX จะทำการประมวลผลและเรนเดอร์เฉพาะบางส่วนของวินโดวส์ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนข้อมูลและจำนวนครั้งที่ใช้ในการเรนเดอร์วินโดวส์ซึ่งหมายถึงขนาดเมโมรี่ที่ใช้น้อยลงด้วย ช่วยลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ ทำให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานขึ้น

แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

Text frame rate increases over Windows 7.

Text frame rate ที่เพิ่มขึ้นจากWindows 7.

(Credit: Microsoft)

Geometry frame rate increases over Windows 7.

Geometry frame rate ที่เพิ่มขึ้นจาก Windows 7

(Credit: Microsoft)

ดูข้อมูลและ VDO แสดงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ที่นี่

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s