ส่งเมล์ด้วย PowerShell ไปยังผู้รับหลายคน

สืบเนื่องจากบทความ SCADA for fun : สคริปต์ส่งเมล์ง่ายๆ ถ้าต้องการส่งเมล์ให้ผู้รับหลาย ๆ คนจะทำอย่างไร?

การส่งเมล์เพื่อส่งข้อมูล SCADAเช่น ข้อความแจ้งเตือน ให้ผู้ใช้หลาย ๆ คน ทำได้ดังนี้

ในบรรทัดระบุผู้รับให้เพิ่ม Address ผู้รับหลาย ๆ คนตามต้องการ คั่นด้วยคอมม่า เช่น

Print #1, “$EmailTo = “”user1@domain1.com, user2@domain2.com”””

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s