สร้างและแจกจ่ายกราฟิกไลบรารี่สำหรับ GENESIS32 ของตัวเอง

image

หากต้องการสร้างและแจกจ่ายกราฟิกไลบรารี่ของ GENESIS32 เราสามารถทำได้ครับ ซึ่งอ็อปเจ็คในไลบรารี่ยังสามารถแฝงไว้ด้วยสคริปต์ได้ด้วย

ทั้งนี้เราสามารถเพิ่มอ็อปเจ็คเช่นกราฟิกเข้าไปในไฟล์ไลบรารี่เดิมที่มีอยู่แล้วหรือสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ การเรียกใช้โปรแกรม SymbolLibrary.exe เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มไฟล์เปิดได้จาก C:\Program Files (x86)\ICONICS\GENESIS32\Bin หรือ C:\Program Files\ICONICS\GENESIS32\Bin

image

ถ้าต้องการสร้างไฟล์ไลบรารี่ใหม่ขึ้นมาในโฟลเดอร์เดิมให้เลือกโฟลเดอร์อุตสาหกรรมที่ต้องการจากนั้นคลิ้กทูลบาร์ New Category

image

แล้วตั้งชื่อCategory ใน Popup ที่ปรากฏขึ้นมา

image

ทั้งนี้เราสามารถสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ไลบรารี่ของเราได้เองโดยเลือกเมนูบาร์ New Folder

image

ในไฟล์ไลบรารี่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่หรือไฟล์เดิม เราสามารถลากกราฟิกจากคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปวางไว้ได้ แล้วตั้งชื่อกราฟิกตามที่ต้องการ

image

การแจกจ่ายไฟล์ไลบรารี่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่หรือไฟล์เดิมที่ได้เพิ่มกราฟิกเข้ามาทำได้ง่าย ๆ โดยการเอาไฟล์ sdf ที่สร้างขึ้นมาหรือได้แก้ไขนั้นส่งให้เพื่อนร่วมงานที่เราต้องการ โดยเราสามารถดูตำแหน่งที่เก็บไฟล์ sdf ได้โดยเลือก File > Root Directory

image

จะพบว่าไฟล์เก็บไว้ที่ไหน

image

จากนั้นทำการคัดลอกไฟล์นั้นส่งให้เพื่อน

image

เมื่อผู้ใช้ได้รับไฟล์ sdf ต้องนำไฟล์ sdf ไปเก็บใน Root Directory ของ Symbol Library ของตนเองก็จะสามารถใช้งานกราฟิกไลบรารี่ที่เราสร้างขึ้นมาใน GraphWorX32 ได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s