ส่ง Alarm ทางเมล์ด้วย Add-on ของ GENESIS32 SCADA

image

วิธีส่ง Alarm ทางอีเมล์ด้วย Add-on ของ GENESIS32 SCADA
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ส่ง Alarm ทาง SMS, Skype, Fax, Text to Speech ฯลฯ ได้อีกด้วย

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s