5 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ทำให้ Windows7 เร็วขึ้น

Windows7 จะทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเก็นได้ชัดด้วย 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 

1. เอา Visual Effect ออก

คลิ้กขวาที่ Computer บน Start Menu เลือก Properties

image

เลือก Advanced System Settings

ที่แท็ป Advanced เลือก Settings…

image

เลือกอ็อปชั่นเท่าที่แสดงในรูป

image

คลิ้ก OK

2. เอา Wallpaper ออกเสีย

คลิ้กขวาที่ที่ว่างของ Desktop เลือก Personalize

image

เลือก Desktop Background

image

เลือก Picture location เป็น Solid Colors จากนั้นเลือกสีที่ต้องการเอามาเป็น Background

image

คลิ้ก Save changes

3. เอา Services ที่ไม่ไดใช้ออก

ที่ Start Menu พิมพ์ msconfig จะพบรายการปรากฏขึ้นมา คลิ้กเลือก msconfig.exe

image

ที่แท็ป Startup เอา Service/Program ที่ไม่จำเป็นออก จะทำให้ Windows เริ่มทำงานเร็วขึ้น

image

4. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และรีจิสตรีเสียบ้างด้วย CCleaner

5. จัดเรียง Hard disk ด้วย Auslogic Disk Defragment

เท่านี้คอมพิวเตอร์ตัวเก่าจะเป็นตัวเก่งภายในอึดใจ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s