การแสดงข้อมูล License ผ่าน WebHMI

เราสามารถเอาข้อมูล License มาแสดงบน WebHMI ให้ผู้ใช้ผ่านเว็บดูได้ โดยใน GraphWorX32 ให้เปิด Symbol แล้วเลือกหัวข้อ WebHMI Security Login จากนั้นลากSymbolชื่อ License ออกมาวาง

 

image

Symbol ดังกล่าวอยูู่ในกลุ่ม VBScriptSymbols

image

 

เมื่อทำการ Publish ไปใช้ใน WebHMI ผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลดังรูป

image

โดยปกติข้อมูลบางส่วนเราสามารถดึงค่ามาแสดงได้บนหน้าแสดงผล เช่นแสดงใน Process Point โดยดึงผ่าน Unified Data Browser ในแท็ป Licensing

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s