จะใช้ GENESIS32 SCADA อ่านค่าจาก OPC tag แบบ Array อย่างไร

OPC Server จำนวนไม่น้อยสามารถส่งค่า OPC tag แบบ Array ได้ ตัวอย่างแสดงดังรูป

KepServer Array

จากตัวอย่างจะเห็นว่า OPC tag ชื่อ Lunes เป็น Array เก็บค่าได้ 48 ค่า

หากเราต้องการอ่านค่า OPC tag ประเภทนี้ใน GENESIS32 ไม่ว่าจากโมดูลใดของ GENESIS32 SCADA ก็ตาม เราสามารถทำได้ โดยเมื่อเวลชาที่จะลิงค์ OPC tag ใน GENESIS32 จะทำผ่าน Unified Data Browser เพื่อให้ผู้ใช้เลือก OPC tag หรือ Data Source tag ที่ต้องการอย่าง Database, SNMP, Expression ฯลฯ ให้เราเลือก OPC tag ที่เป็น Array ตามปกติ จากนั้นคลิ้กปุ่ม ESP Editor

image

เลือก Array Indices แล้วระบุตำแหน่ง Array ลำดับที่ต้องการ

image

คลิ้ก OK

ทั้งนี้โปรดทราบว่าลำดับแรกของ Array คือ 0 ดังนั้นถ้าเราต้องการอ่านค่า tag ตัวที่ 2 ของ Array จะต้องอ้างอิงเช่น tag:KEPware.KEPServerEx.V4\Channel1.Device1.Array[1]

ข้อดีอย่างหนึ่งในการอ่านค่าแบบ Array คือทำให้ประหยัดจำนวน Point ในการนับไลเซนส์ของ GENESIS32

image

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อใช้การอ่านค่าแบบ Array แม้จะอ่านแยกเป็น 3 ตัว (ลำดับ Index 0, 1,2) โปรแกรม GENESIS32 SCADA ก็จะถือว่าใช้ Point เพียง 1 point เท่านั้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s