รู้ไหม GENESIS32 SCADA ทำหน้าที่ Database OPC ได้ !!!

GENESIS32 SCADA สามารถทำหน้าที่เป็น OPC Server สำหรับ Database ได้ ทั้ง MS SQL, MS Access, MS Excel, My SQL, ฯลฯ ทำให้ SCADA อื่น ๆ สามารถติดต่อมาเอาข้อมูลจากฐานข้อมุลไปใช้งานได้

image

Database OPC Server ใน GENESIS32 นี้มีอีกชื่อหนึ่งคือ Data Mining ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะติดต่อกับฐานข้อมูลอะไรบ้างผ่าน Data Mining นี้ (ท่านที่สนใจดู VDO ได้ที่นี่)

Data Mining จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานในโมดูลต่าง ๆ เช่นแสดงในหน้าแสดงผลเพื่อแสดงแบบData GridหรือควบคุมAnimation หรือแสดงเป็นค่าตัวเลขหรือใช้ฝนเงื่อนไขการคำนวนของExpression หรือใช้ในโมดูลAlarmWorX และอื่นๆ นอกจากนั้นSCADAอื่นยังที่สามารถติดต่อOPC Serverได้ ยังสามารถเข้ามาใช้งานได้อีกด้วย

image

ใน GENESIS32 จะมีตัวอย่าง Data Mining ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลหลากหลายประเภทถูกสร้างไว้ให้เราสามารถทำความเข้าใจได้ ตัวอย่างหนึ่งคือการติดต่อกับ MS Access ตัวอย่างนี้จะอยู่ในกิ่งย่อยชื่อ AdministrationDB ซึ่งจะติดต่อกับตาราง Employees ซึ่งเป็นตารางที่อยู่ในไฟล์ administration.mdb

image

ตัวอย่างดังกล่าวจะใช้ PID เป็นตัวแปรในการค้นหาข้อมูลจากตาราง ซึ่งตัวแปรนี้จะถูกนำไปเทียบกับข้อมูลในคอลัมน์ PID ของตาราง Employees

เราสามารถทดสอบการติดต่อค้นข้อมูลโดยคลิ้กปุ่ม Test SQL… จากนั้นดับเบิ้ลคลิ้กที่คอลัมน์ Value เพื่อกำหนดค่าให้พารามิเตอร์ PID เพื่อใช้ค้นข้อมูล

image

หลังจากรอกค่า PID และกดปุ่ม OK ให้คลิ้กปุ่ม Test SQL Query จะปรากฏผลลัพธ์ออกมา

image

นั่นคือที่ PID = 1 จะได้ข้อมูลในคอลัมน์ Name คือ Bob1 เป็นต้น

เราจะทดสอบติดต่อเอาข้อมูลของ Data Mining จาก SCADA อื่น ๆ ดูบ้าง โดยจะใช้ OPC Client ที่มีชื่อว่า CSData OPC Client (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)  โดยหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบ OPC Server ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถติดต่อ OPCServer ผ่านระบบเครือข่ายได้ด้วย

image

เลือก ICONICS.DatabaseOPCServer.3 (ซึ่งก็คือ Data Mining ที่ทำหน้าที่เป็น OPC Server นั่นเอง) แล้วคลิ้ก Connect

จากนั้นคลิ้ก Add Item เพื่อติดต่อ OPC tag จะพบหน้าต่าง Add Item ให้เลือกรายการ AdministrationDB.Employees_By_PID<”PID”><Column_Name> (สังเกตุว่าชื่อ Item จะเหมือนกับชื่อ Data Source Name ใน Data Mining เลย)

image

ในช่อง Item Name ให้เปลี่ยน “PID” เป็นค่า PID ที่เราต้องการใช้ค้นข้อมูล และเปลี่ยน Column Name เป็นชื่อคอลัมน์ เช่น เปลี่ยน “PID” เป็น 1 และ Column Name เป็น Name เพื่อใช้ค่า PID=2 ค้นข้อมูลและเอาข้อมูลในคอลัมน์ Name มาใช้

image

คลิ้ก OK

เราจะได้ข้อมูล Bob1 กลับออกมา ซึ่งตรงกับที่ทดสอบด้วย Data Mining

image

การที่ Data Mining ใน ICONICS สามารถทำหน้าที่เป็น OPC Server ได้นี้ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้ SCADA อื่น ๆ สามารถติดต่อเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานได้โดยไม่ต้องซื้อ OPC Server สำหรับ Database เพิ่ม รวมทั้งสามารถใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง SCADA โดยข้อมูลไม่สุญหายแม้จะมีการรีบูตระบบใหม่ ต่างจาก OPC Server ปกติที่เมื่อมีการรีบูตระบบ ค่าที่ฝากไว้ในOPC ServerจะมีการInitialใหม่

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s