ส่ง alarm ทาง Skype ด้วย Add-on ของ GENESIS32 SCADA

image

วิธีการส่ง Alarm ด้วย Add-on ที่ชื่อว่า Alarm MMX (AlarmWorX32 Multimedia) ซึ่งจะใช้ alarm จาก AlarmWorX32 ของ GENESIS32 เพื่อส่งไปทางมีเดียแบบต่าง ๆ ถึงผู้รับ

(AlarmWorX32 นั้นเป็นโมดูลสำหรับแจ้งเตือนและบันทึก alarm ที่มีอยู่แล้วใน GENESIS32 แต่ถ้าต้องการส่ง Alarm ไปยังผู้รับผ่านมีเดียอย่างEmail, Fax, SMS, Text-to-Speech, Skype, ตัวอักษรเลื่อน ก็สามารถใช้ Add-on ที่ชื่อว่า Alarm MMX นี้ซึ่งเป็นโมดูลอ็อปชั่นเพิ่มเติมได้)

การใช้ AlarmMMX ส่งทาง Skype ได้นั้น ในขั้นตอนการติดตั้ง AlarmMMX ต้องเลือก Skype Enabled Agent เสียก่อน

image

เริ่มต้นใช้งาน

เปิดโปรแกรม AlarmWorX32 Multimedia Configurator

image

ในกิ่ง Alarm Configurations > Media Templates > Default Messenger จะเป็นการกำหนดเทมเพลตว่าจะส่งข้อความอะไรไปยังผู้รับทางโปรแกรม Skype

image

จากรูปข้างบน จะเห็นว่าเทมเพลตถูกกำหนดให้ส่งข้อมูลMessageที่กำหนดไว้ในAlarmWorX32 ความยาวไม่เกิน100 ตักอักษรโดยใช้ {{6:Message, 100}} ต่อด้วยข้อความ To acknowledge this alarm, …..

ถ้าเราต้องการสร้างรูปแบบข้อความของเราเองก็สามารถลบข้อความในช่อง Body ให้หมด จากนั้นคลิ้ก Insert Body field… เพื่อเลือกประเภทข้อความ เช่นเลือก Field Type เป็น Alarm Field (ซึ่งเป็นข้อมูล Alarm ที่มาจาก AlarmWorX32) แล้วเลือก Field name เป็น Message ซึ่งหมายถึงข้อความแจ้งเตือนที่เรากำหนดไว้ใน AlarmWorX32 Configurator เช่น Hi temperature, Low oil, ฯลฯ แล้วกำหนดขนาดความยาวข้อความใน Field Width

image

แล้วคลิ้ก Insert จะได้รูปแบบ Body ดังรูป

image

เราสามารถ Insert Body field… เพื่อเลือกประเภทข้อความอื่น ๆ ได้อีกเช่น

image

เราสามารถพิพมพ์ข้อความต่อเข้าไปได้เช่น

image

เมื่อสร้าง Body เสร็จแล้ว คลิ้ก Apply

ต่อไปให้กำหนด Agent สำหรับส่ง Alarm ทาง Skype โดยที่กิ่ง Multimedia Agent > Skype Messaging ให้ลองคลิ้กปุ่ม TEST เพื่อทดสอบส่ง Skype (เราต้องเปิดโปรแกรม Skype ไว้และSign-inไว้ก่อน)โดยในการ TEST ครั้งแรกโปรแกรมSkypeจะมีPopupถามว่าจะอนุญาตให้ MMXAgent ส่งข้อความผ่าน Skype หรือไม่ โดยอาจเป็น popup ที่ซ่อนใต้หน้าต่าง Alarm MMX ให้เปิดขึ้นมาแล้วคลิ้ก Allow access (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

image

จากนั้นเปิด Skype ดูจะเห็นว่ามีข้อความที่เราทดสอบส่ง

image

ทั้งนี้โปรแกรมจะทดสอบส่งข้อความหาผู้รับคือ iconics_test ถ้าเราต้องการระบุผู้รับอื่น ให้ระบุในช่อง Send To Skype Contact:

image

สังเกตุว่าในช่อง Media Template จะมีการเอาเทมเพลตชื่อ Default Messenger ที่เราแก้ไขก่อนหน้านี้มาใช้ ดังนั้นจะได้รูปแบบข้อความที่ส่งตามที่เราได้กำหนดไว้
แล้วคลิ้ก Apply

เราสามารถสร้างAgent พิ่มมาได้อีกเรื่อย ๆ เช่นเพื่อกำหนดให้ส่งผ่านมีเดียอื่นๆไปยังผู้รับแต่ละกลุ่มเป็นต้น

การกลั่นกรอง Alarm (Alarm Filter)

ในระบบแจ้งเตือนของ AlarmWorX32 จะมี Alarm ต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงเราอาจจะต้องการเฉพาะบางalarmที่เอาไปส่งทางมีเดีย ดังนั้นเราจึงต้องสร้าง Filter เพื่อกรองเอาalarmที่เราสนใจเท่านั้นดังนี้

image

สร้าง Filter โดยคลิ้กขวาที่ Alarm Filters > New > Alarm Filter

ตั้งชื่อ Filter แล้วคลิ้ก Edit Filter เพื่อกำหนดการกรอง

image

เลือกอ็อปชั่นที่ต้องการกรอง เช่นเอาเฉพาะ Alarm ถ้าต้องการเจาะจงว่า Alarm มาจาก Alarm tag ไหนใน AlarmWorX32 ให้เลือก Source แล้วคลิ้กปุ่ม … ข้างช่อง Source เพื่อเข้าไปเลือก

image

จะพบหน้าต่าง ICONICS Unified Browser ให้เลือก Alarm ที่สนใจแล้วคลิ้ก OK, OK

image

แต่ถ้าเราไม่เจาะจง alarm ก็ไม่ต้งเลือก Source (เมื่อมีAlarmเกิดขึ้นจะได้กระหน่ำส่งมาทั้งหมดSmile)

จะพบรหัสรูปแบบที่สร้างจากอ็อปชั่นที่เราเลือก ให้คลิ้ก Apply

image

 

การนำAgent ไปใช้

เราจะนำ Agent ไปใช้ในกิ่ง Alarm Configuration > Default > Skype Enabled Action Set

image

จากรูป เราต้องกำหนดว่าจะใช้ Alarm Filter ใดมากลั่นกรองAlarmที่เกิดขึ้น เพื่อเอาเฉพาะAlarmที่เราสนใจเท่านั้นมาส่งทางSkype และในคอลัมน์Action Destinationก็ระบุว่าใช้AgentแบบSkype Message

คลิ้ก Apply

เราสามารถสร้างActionอื่นเพิ่มต่อจากเดิมได้ เช่น ของเดิมมี Action 1 ตัวเท่านั้น เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้โดยคลิ้กปุ่ม Add Action แล้วเลือก Action Destinationชี้ไปยังAgentที่ต้องการ (Email, Skype, SMS, Text to Speech, ฯลฯ)

image

เมื่อพร้อมแล้วให้ Start โดยคลิ้กไอคอนไฟจราจรการทำงานก็จะสามารถส่ง Alarm ทาง Skype เมื่อมีAlarmเกิดขึ้นได้แล้ว (สามารถ Start การทำงานของ Alarm MMX อัตโนมัติพร้อมวินโดวส์ได้โดยใช้ GENESIS32 Tool Tray) ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าAlarmWorX32 Configuratorทำงานแล้วด้วยนะครับ เพราะเป็นตัวตรวจจับAlarmต่างๆให้เรา

ในงานของเราเราสามารถใช้Agentหลากหลายแบบกับผู้รับ บางคนอาจจะสะดวกที่จะรับAlarmทางSMSหรือEmailเป็นต้น การส่งAlarmทาง Skype และมีเดียอื่นๆยังสามารถให้ผู้รับทำการAcknowledgeเพื่อบอกระบบSCADAให้รู้ว่ารับทราบAlarmแล้ว

โดยให้กำหนด Acknowledge Code ขึ้นมา

image

เมื่อผู้ใช้ Skype ได้รับ alarm เขาสามารถพิมพ์Acknowledge Codeกลับมา ระบบSCADAจะรับทราบว่าผู้รับได้รับทราบAlarmแล้ว (หลักการนี้ใช้กับ Agent แบบอื่น ๆ ได้ด้วย)

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s