ผู้ใช้ Windows8 เสี่ยงถูกแฮกเพราะ IE10ไม่มี Flash update

ณ ขณะเวลานี้จนไมโครซอร์ฟยังไม่ได้ออกSecurity Updateสำหรับ Adobe Flash ของ IE10 ซึ่ง Adobe เพิ่งออก Security Update เพื่ออุดรู้รั่วที่เป็นสาเหตุให้คอมพิวเตอร์ถูกแฮกและควบคุมเดือนที่ผ่านมา โดยอัพเดทดังกล่าวใช้ได้กับเบราเซอร์ต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการที่ผ่านมา ยกเว้น IE10 ที่อยู่บน Windows 8 ซึ่งต้องรอไมโครซอร์ฟทำการพัฒนา ดังนั้นช่วงนี้ผู้ใช้ IE10 บน Windows8 จึงต้องพบกับความเสี่ยงด้าน Security ดังกล่าว ทั้งเวอร์ชั่นDesktopและ RTM ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถอัพเดทได้เอง ต้องรอไมโครซอร์ฟเป็นผู้ออกอัพเดทให้เท่านั้น!!!

แตกต่างกับ Chrome ที่มีการอินธิเกรต Adobe Flash Update เข้ากับ Chrome Update โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้วงในของไมโครซอร์ฟผยว่าไมโครซอร์ฟจะออก Security Update ของ Flash ผ่าน Windows Update ประมาณวันที่ 26 ตุลาคม 2555

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าในช่วงนี้ผู้ใช้ Windows 8 ควรยกเลิกการใช้งาน Built-in-Flash Player บน IE10 ไปเลย โดยเปิดไปที่ Manage Add-Ons แล้วทำการ Disable ตัว Shockwave Flash Object

image

หรือเราจะใช้เบราเซอร์อื่นอย่าง Chrome เสียเลยก็ได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s