ตัดโหลดไฟฟ้าแบบ Step ด้วย GENESIS32

image

อ้างอิงจากบทความ “ใช้ SCADA ควบคุมดีมานด์ไฟฟ้า” (คลิ้กเพื่ออ่านได้ครับ) จะเป็นหลักการใช้ AlarmWorX32 ตัดโหลดทางไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพื่อควบคุมค่าไฟฟ้าเมื่อดีมานด์เกินกำหนด โดยใช้หลักการของ Deadband และ Delay time ร่วมด้วยเพื่อป้องกันการกระเพื่อมของดีมานด์ขึ้นๆลงๆบริเวณค่า Limit หรือ Setpoint ที่ตั้งไว้เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า

ตอนนี้จะแสดงวิธีการตัดโหลดแบบ Step นั่นคือกรณีโหลดเรามีหลายจุดที่สามารถตัดได้ เราอาจแบ่งลำดับการตัดโหลดชุดแรกก่อน ถ้าค่า Demand ยังลดไม่ถึงระดับ Setpoint ที่กำหนดก็ตัดโหลดชุดต่อไป เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนค่า Demand ลดถึงระดับที่ยอมรับได้ โดยระยะเวลาของการตัดโหลดชุดต่อไปเราสามารถกำหนดได้ด้วย

หลักการของการตัดโหลดแบบ Step นี้ ใช้วิธี Alarm ซ้อน Alarm (ถ้ายังไม่ได้อ่านคลิ้กที่นี่เลยครับ) การสร้าง Alarm ซ้อน Alarm นั้น เราสามารถซ้อนี่ชั้นก็ได้ โดย Alarm(1) เป็น Alarm หลัก Alarm(2) จะเอา Status Active ของ Alarm(1) เป็น Input และ Alarm(3) เอา Status Active ของ Alarm(2) เป็น Input เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆตามแต่จำนวนชั้นของ Alarm ที่ซ้อนกัน แต่ละStepของAlarmที่เกิดขึ้นเราก็เอาไปตัดโหลดได้

จากตัวอย่างบทความ “ใช้ SCADA ควบคุมดีมานด์ไฟฟ้า” เราใช้ DataWorX เป็นตัวตัดโหลดโดยใช้ Status ของ Alarm เช่น

! {{ICONICS.AlarmServer_.1\Alarm1.Active}}

ไปสั่ง Output ของ PLC หรือ Remote IO เช่นถ้า Alarm1.Active ซึ่งเป็นAlarmมีStatus เป็น 1 (Active) ก็จะทำให้ Output ของ PLC มีค่า 0 (เพราะเราใช้ Not ! กลับค่าให้แล้ว)

คำแนะนำที่ดีสำหรับเอา PLC ไปตัดโหลดนั้น เราควรใช้ Contact หรือ auxiliary ของ Magnetic Contact ที่เป็น NC (Normally Close) ดังนั้นถ้าเราใช้ Contact แบบ NC ให้เอาเครื่องหมาย ! (Not) ออกจากสัญญาณ Input ของ DataWorX เวลาสั่งตัดโหลดจะได้สัญญาณ 1 ออกไปควบคุม NC ทำให้วงจรเป็น Open (เดิมเป็น Close)

วิธี Alarm ซ้อน Alarm นี้ ถ้าเรามี alarm ซ้อนกันหลายชั้น เช่น Alarm(1), Alarm(2), Alarm(3),… เราก็เอา Status ของ alarm แต่ละตัวไปใช้ตัดโหลดผ่าน DataWorX ได้ โดยเซต Delay และ Deadband ของ alarm แรกซึ่งเป็นตัวหลักไว้ และเซตDelayของ Alarm(2), Alarm(3), … ไว้ว่าถ้า Input Active เป็นระยะเวลาเท่าใดจึงจะให้alarmของตัวที่ 2, 3, … ทำงาน

image

ตัวอย่างเซต Delay 30 วินาทีก่อน Alarm นั้นทำงาน

เท่านี้เมื่อ Demand ที่วัดจาก Power Meter เกินที่กำหนด(ที่จะทำให้ค่าไฟของเดือนนั้นแพง) ก็จะเกิดการตัดโหลดแบบ Step เกิดขึ้น ถ้าตัดครั้งแรกแล้วDemandลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดก็จะไม่มีการตัด Step ต่อไป แต่ถ้ายังเกินและรอเป็นเวลาตามที่ตั้ง Delay ไว้ใน Alarm ตัวที่ 2 ก็จะตัดอีกหนึ่งStep ถ้ายังลดไม่ถึงระดับี่ต้องการและรอเป็นระยะเวลาตามที่ตั้ง Delay ไว้ในAlarmตัวที่3(นับจากณขณะที่Alarm2 เกิดไปแล้ว) ก็จะตัดอีก เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ

การตัดโหลดด้วย SCADA เพื่อควบคุม Demand ทางไฟฟ้านี้ควรใช้ Contact แบบ NC เพื่อเวลาที่ SCADA ไม่ได้ทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตามระบบไฟฟ้าในไลน์ของโหลดที่จะตัดจะได้สามารถทำงานต่อปได้นั่นเองครับ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s