ดูว่าใครล็อกอินเข้ามาตอนไหนใน Windows7

ก่อนอื่นต้องเปิดใช้งาน Logon Auditing เสียก่อน โดยพิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิ้กเลือกดังรูป

แตกกิ่งไปที่ Audit policy ดังรูป แล้วดับเบิ้ลคลิ้กที่ Audit logon events

เลือกอ็อปชั่น Success และ Failure เพื่อเก็บข้อมูลว่าใครล็อกอินเข้าาไม่ว่าจะเข้าสำเร็จหรือไม่

เท่านี้ Windows ก็จะเก็บข้อมูลการล็อกอินไว้ให้เรา

การตรวจสอบการล็อกอิน

เปิดไปที่ Event Viewer ของวินโดวส์

เปิดไปที่ Security ใต้กิ่ง Windows Logs แล้วดับเบิ้ลคลิ้กดูหัวข้อ Audit Success ID=4624

จะพบข้อมูลว่าใคร Logon เข้ามาเมื่อใด

ทั้งนี้เราสามารถใช้ Filter เพื่อกรองเอา ID เฉพาะ 4624 มาดูซึ่งจะแสดดงเฉพาะ Logon Event เท่านั้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s