แสดงผลบน Smartphone ด้วย LabView

image

ใช้เครื่องมือฟรีของ LabVIEW คือ RCF (Remote Control framework) ทำให้โทรศัพท์มือถือ Smartphone เป็น remote control โดยสามารถแสดง charts ตารางข้อมูล และอื่น ๆ อีกมาก  ใช้กับโปรแกรม LabVIEW ให้แสดงผลบนมือถือได้

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s