แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Intouch กับ SCADA อื่น ๆ ผ่าน ICONICS OPC UA

สร้างไฟล์ Channel ใน ICONICS OPC UAตามปกติ เลือก Device driver เป็น InTouch Client

image

สร้าง Device แล้วในขั้นตอน Tag Import Settings ให้เลือก Import from InTouch project แล้วคลิ้กปุ่ม … เพื่อเลือกโฟลเดอร์โปรเจ็คของ Intouch

image

เลือกโปรเจ็คที่ต้องการ แล้วคลิ้ก OK

image

หรือเลือก Import from InTouch CSV file (ซึ่งเราต้อง Export ออกมาจาก InTouch เสียก่อน)

image

แล้วคลิ้กปุ่ม … ไปเลือกไฟล์ CSV

image

เลือกไฟล์ CSV แล้วคลิ้ก Open

ถ้าคลิ้กปุ่ม Option จะมีตัวเลือกให้ Import คำอธิบาย tag (Tag Description) และ System tag ซึ่งจะบอกเวอร์ชั่น วันเวลา เป็นต้นด้วย

image

คลิ้ก OK

จากนั้นคลิ้ก Apply

ที่แท็ป Database Creation ให้คลิ้ก Auto Create

image

จะพบรายการ tag จาก Intouch
เลือก tag แล้วคลิ้ก OK

image

Tag จะปรากฏใน ICONICS OPC UA

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s