Monthly Archives: October 2012

เขียนโปรแกรมควบคุม OMRON NJ, CJ2 PLC ด้วย CX-Compolet + Visual Studio

เราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบ OMRON PLC รุ่น NJ, CJ2 series ได้ โดยใช้ CX-Compolet ร่วมกับ Visual Studio 2008/2010 การใช้งานร่วมกับ Visual Studio นั้นมีลักษณะง่าย ๆ ผ่านCX-Compoletคอนโทรลที่เอาไปวางในFormของVisual Studio เพื่ออ่านหรือเขียนดังรูป สามารถอ่านค่าจากตัวแปรใน PLC ได้เช่น Text1=NJ Compolet1.ReadVariable (“PV”) โบร์ชัวร์ CX-Compolet (มีแนะนำการใช้งานเบื้องต้น) Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เปลี่ยนสูตรการผลิตของSCADAอัตโนมัติตามเวลา

จากบทความสร้างสูตรการผลิต ทั้งของ GENESIS64 และ GENESIS32 ดังแสดงด้านล่างนี้ สร้างระบบเลือกสูตรการผลิตใน GENESIS64 อย่างเป็นระบบ ใน GENESIS32 มี Value Set เหมือนเวอร์ชั่น 64 บิตหรือไม่? ซึ่งทั้งสองบทความเป็นการใช้ความสามารถที่เรียกว่า Value Set เพื่อสร้างสูตรการผลิตหรือควบคุมกระบวนการผลิต การทำงาน รวมถึงการควบคุมแบบศูนย์รวมของ PLC/Controller/RTUต่างๆ และในบทความนี้จะแสดงวิธีการควบคถุมแบบ Schedule ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้การควบคุมแบบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาได้โดยอัตโนมัติซึ่งมีความแม่นยำ การควบคุมตาม Schedule ในที่นี้จะเป็นการควบคุมบน GENESIS32 SCADA โดยใช้โมดูลที่ชื่อ ScheduleWorX ซึ่งใช้งานได้ง่าย มีอินเทอร์เฟสที่ใช้งานสะดวกแบบ Calendar โดยเราสามารถควบคุมตารางการทำงานทั้งแบบ Daily, Week, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ใน GENESIS32 มี Value Set เหมือนเวอร์ชั่น 64 บิตหรือไม่?

Value Set ใน GENESIS64 SCADA ทำให้เราสามารถสร้างสูตรการผลิตได้ และใน GENESIS32 ก็มี Value Set เช่นกัน (ในGENESIS32สามารถสร้างสูตรการผลิตได้โดยใช้ Recipe ได้โดยตรง ซึ่งอยู่ใน Unified Data Manager เช่นกัน ดังรูป) การคอนฟิกทุกอย่างจะเหมือนกับใน GENESIS64 เลย (อ่านได้ที่นี่) การนำไปใช้ใน GraphWorX32 การนำ Value Set ไปใช้ใน GraphWorX32 ก็คล้ายกับ GraphWorX64 คือสามารถเลือกสูตรการผลิตให้Value Set โดยเขียนค่าเข้าไป(เลือกชื่อสูตร) จากรูปเป็นการใช้ Download Value … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เอาข้อมูลจาก AB PLC ออกมาแสดงในExcelผ่าน RS Linx

โค้ดดังต่อไปนี้แสดงการดึงข้อมูลจาก Allen Bradley PLC ออกมาแสดงบน Excel ผ่าน RS Linx ที่ทำงานแบบ DDE เปิดไฟล์ Excel ใหม่ขึ้นมา เลือกเมนู Tools > Macro แล้วเขียนโค้ด VBA เพื่ออ่านค่าจาก PLC เช่น Sub Start()Dim lngRow As LongDim varCycle As VariantDim varLogging As VariantDim varResults As VariantOn Error GoTo Error    … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Query ข้อมูลSQLหลายคอลัมน์มาต่อกัน

ถ้าเราต้องการดึงข้อมูลจากหลาย ๆ คอลัมน์ใน SQL Server มาต่อกันให้ผลลัพธ์ออกมาค่าเดียวแทนที่จะออกมาหลายคอลัมน์ เราสามารถใช้คำสั่งในการเอา String มาต่อกันได้ โดยวิธีเอามาต่อกันของ SQL ขึ้นอยู่กับ SQL Server ที่เราใช้ยกตัวอย่างเช่น Database: Microsoft Access ใน Microsoft Access เราสามารถใช้เครื่องหมาย “+” ทำหน้าที่รวมค่า String ได้ เช่นตัวอย่างด้านล่างจะรวมค่าจากคอลัมน์ FirstName และ LAstName คั่นด้วยช่องว่างให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น FullName SELECT FirstName + ‘ ‘ + LastName As … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ใช้ RSView ส่ง Alarm ทางเมล์/SMS/TexToSpeech/โทรศัพท์

RSView32 มีExtensionโมดูลหนึ่งชื่อว่า RSView32 Messenger ซึ่งสามารถส่ง Alarm ทาง Email, SMS, โทรศัพท์ และแจ้งเตือนแบบเสียงได้ สามารถอ่านวิธีการติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นจากเอกสารนี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แนวทางการออกแบบระบบ SCADA

การออกแบบระบบ SCADAที่จำนำมาใช้งานในโรงงาน อาคาร Substation ฯลฯ สามารถช่วยงานให้กับพนักงาน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วทั้งการแสดงผล รายงานผล และการสั่งการระยะไกลในเวลาเร่งด่วน ฯลฯ การออกแบบระบบ SCADA มีข้อที่ควรพิจารณาแตกต่างกันไปตามลักษณะงานแต่โดยทั่วไปมีสิ่งที่ต้องพิจารณาพื้นฐานดังนี้ 1. ตรวจสอบความต้องการ ต้องรู้ว่าองค์กรต้องการอะไรจากระบบ SCADA เพื่อมาแก้ข้อบกพร่อง หรือเพิ่มความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพด้านใด เช่นต้องการรวมศูนย์การควบคุม/การตรวจสอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามกระบวนการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว หรือต้องการระบบเก็บข้อมูล/คำนวน/และรายงานผลอัตโนมัติ เป็นต้น เมื่อรู้ความต้องการแล้วถึงจะตรวจสอบความพร้อมของ Hardware เช่น PLC, Sensor ระบบการสื่อสทารที่มีอยู่ว่าพร้อมเพียงใด สิ่งใดต้องซื้อเพิ่ม 2. สรุปประเภท Controller ไม่ว่าจะเป็น PLC, Temperature Controller, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ดูอีกครั้งโดดจากขอบอวกาศ

Image | Posted on by | Leave a comment

ส่งค่าระหว่างไฟล์ GENESIS32 SCADA โดยไม่ใช้ OPC

โดยปกติแล้วเราสามารถใช้ OPC tag เพื่อใช้งานระหว่างหน้าแสดงผลscada แต่ถ้าเราต้องการใชส่งค่าในขอบเขตของผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น เช่น ส่งค่าตัวแปรจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในเครื่องอื่น ๆ ที่ดูหน้าแสดงผลชื่อเดียวกันอยู่ เราก็สามารถทำได้ดังนี้ ให้ใช้ Local Alias เพื่อเก็บค่าในไฟล์แสดงผล เมื่อเราต้องการส่งค่าจากหน้าแสดงผลเก่าไปยังหน้าใหม่เมื่อเราเปลี่ยนหน้า ให้ใช้ Set local alias ร่วมด้วย ยกตัวอย่างผมมีไฟล์แสดงผล2ไฟล์ และแต่ละไฟล์มีการใช้ Local Alias อยู่เช่นแสดงใน ProcessPoint ดังรูป (พิมพ์ไปเลยใน ProcessPoint) จากรูปเราใช้ Local Alias ชื่อ V1 ใน ProcessPoint (ลองสร้าง Process Point แบบนี้ทั้งไฟล์ที่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สร้างระบบเลือกสูตรการผลิตใน GENESIS64 อย่างเป็นระบบ

เราสามารถสร้างสูตรการผลิตอย่างเป็นระบบด้วย Unified Data Manager โดยจะสามารถแก้ไขสูตรการผลิตได้ง่ายบน Unified Data Manager โดยตรง โดยสูตรการผลิตจะอยู่ในรูปแบบดังแสดง จากรูปเป็นตัวอย่างสูตรการผลิตโดยในตัวอย่างสนี้มีเพียง 3 สูตรคือ A01, A02, A03 ซึ่งเราสามารถเพิ่มสูตรได้ในภายหลัง และแต่ละสูตรก็จะมีพารามิเตอร์หลายค่าที่จะส่งให้ PLC/Controller/RTU/ฯลฯ ผ่าน OPC Server หรือจะส่งให้ Data Source อื่น ๆ อย่าง Database ก็ได้ เช่นจากรูปจะส่งพารามิเตอร์ให้ OPC tag จำนวน 3 ตัวเพื่อนำไปควบคุม PLC เช่นถ้าเลือกสูตร A01 ก็จะส่งค่า … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment