มีอะไรใหม่ใน GENESIS64 10.7 (ตอนที่ 1)

image

หลังจากดู Webcast ที่ ICONICS ส่งมาให้ดู ผมจึงสรุปฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ(เท่านั้น) มา ณ ที่นี้ครับ

สิ่งใหม่ ๆ

สิ่งที่มีมาใหม่ใน 10.7 ดูจากรูปครับ คือ PortalWorX-SL, AssetWorX, FDDWorX, Commanding, BACNet Revision 7

image

AssetWorX มันคืออะไร

AssetWorX เป็นระบบสร้างและจัดการ Asset ถูกรวมมาให้ใน GENESIS64 10.7 เป็นตัวจัดกลุ่ม Application ตามใจเรา เช่นระบบจัดการสต็อก เครื่องจักร ไลน์การผลิต รวมทั้งทำเป็น Tree เพื่อจัดกลุ่มการแสดงผล SCADA ตามกลุ่มของกระบวนการ หรือสาขา หรืออะไรต่อมิอะไรที่เราต้องการจัดกลุ่มให้ตรวจสอบได้ง่าย ทั้งนี้ AssetWorX ไม่ใช่แอพแบบตามใจผู้ผลิตนะครับ แต่เป็นไปตามมาตรฐานโลกอย่าง ISA-95

image

จะเห็นว่า AssetWorX Navigator ด้านข้างซ้ายจะมีการแบ่งกลุ่ม Asset ได้ตามที่เราต้องการ (แต่เป็นไปตามมาตรฐาน ISA-95)

image

จากรูปจะเห็นว่า Asset ชื่อ Electrical Heater ก็จะมีหน้าแสดงผลของตัวเอง และขึ้นอยู่กับว่าเป็นของอาคารหรือส่วนไหนของโรงงาน เป็นต้น การจัดกลุ่มแบบโดยใช้ AssetWorX (ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานที่มีการยอมรับมาแล้ว) ทำให้ผู้ออกแบบ SCADA สามารถออกแบบระบบแสดงผลอย่างเป็นระบบ และดูได้ง่าย ไม่จัดกลุ่มมั่ว เนื่องจากมีหลักคิดที่เป็นมาตรฐาน สามารถเอาไปใช้ในงาน SCADA ทั่วไปได้ทุกรูปแบบ เราสามารถใส่อ็อปเจ็คอะไรก็ได้ในแต่ละหน้าของ Asset เช่นกราฟพล็อตแบบ Trend, Alarm ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น, กราฟิกมอนิเตอริ่ง ฯลฯ ดังรูป

image

 

FDDWorX มันคืออะไร

FDDWORX เป็นโมดูลแบบ FDD (Fault Detection and Diagnostic) ทำหน้าที่วิเคราะห์และทำนายผลได้ว่าเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนนั้น ๆ จะมีอายุการใช้งานเหลือเท่าใด เกิดเหตุขัดข้องตรงไหน จากอะไร เพื่อการบริหารให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าผู้บริหารต้องการผลิตอย่างราบรื่น  และรู้ว่าต้องซ่อมบำรุงอะไรตรงไหนและเมื่อไหร่ โมดูลนี้สามารถช่วยได้อย่างตรงจุด ตัวอย่างการแสดงผลของ FDDWorX แสดงในGraphWorX64ดังรูป ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ และแจ้งเตือนได้เมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง

image

ซึ่งใน GraphWorX จะมีคอนโทรลของ Asset และ FDD เพื่อให้เราเอาไปใส่ใน GraphWorX ได้

image

ทั้ง AssetyWorX และ FDDWorX ถูกรวมอยู่ใน GENESIS64 10.7

เอกสารสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับ AssetWorX

เอกสารสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับ FDDWorX

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s