การป้องกันไม่ให้ดูโค้ด VBA ใน Excel

วิธีนี้ยังใช้ได้กับ Word, Access, PowerPoint เป็นต้นได้ด้วย

การป้องกันการดูโค้ด VBA จากผู้ใช้ก็เพื่อไม่มห้ผู้ใช้เข้ามาแก้ไขหรือดูโค้ดส่วนที่เป็นความลับเช่นบางครั้งเรามีการเปรียบเทียบค่าสหัสผ่านที่รับจากผู้ใช้และเราไม่ต้องการให้ผู้ใช้ทราบรหัสผ่านที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เป็นต้น

ขั้นตอนการป้องกัน

เปิดไฟล์ Excel ที่มีโค้ด VBA แล้วคลิ้กปุ่ม Alt + F11 เพื่อเข้าหน้า VBA
จากนั้นเลือกเมนู Tools > VBAProject Properties…

image

จะพบหน้า VBAProject – Project Properties
ที่แท็ป Protection ให้เลือก Lock project for viewing และกำหนดรหัสผ่านในช่อง Password และ Confirm password ให้ตรงกัน
แล้วคลิ้ก OK

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s