สร้างสูตรการผลิตง่ายๆใน GENESIS64

ตัวอย่างนี้ส่งค่าสูตรผลิตให้กับ PLC (OPC tag)

image

ก่อนอื่นสร้างปุ่ม 2 ปุ่มเป็นปุ่มเลือกสูตรและส่งค่าตามลำดับ สร้าง Process Point แสดงค่า OPC tag 2 ตัว โดยลิงค์ไปยัง OPC tag ที่ต้องการทดสอบส่งค่าให้ (ใช้เพื่อดูค่าว่าเปลี่ยนจริง)

ที่ปุ่มเลือกสูตรให้ใส่ Dynamic Pick แบบ Popup Menu

image

คลื้กปุ่มในแถว MenuItems เพื่อสร้างเมนุแบบ Popup

image

จะปรากฏหน้าต่าง Edit Menu Items ให้คลิ้ก Add แล้วตั้งชื่อเมนูในแถว MenuText

image

เลือก Command แบบ Set Local Aliases

image

เลือก Local Alias Command Type เป็น From Data แล้วคลิ้กปุ่มในแถว Local Alias Command Data

image

จะปรากฏหน้าต่าง Data Browser ให้เลือกแท็ป Local Alias Table แล้วตั้งชื่อ Alias Name และกำหนดค่า ซึ่งในที่นี้ก็คือพารามิเตอร์ของสูตรการผลิตที่จะส่งให้ OPC tag นั่นเอง เช่นในสูตร 1 นี้กำหนดให้ v1 = 2 และ v2 = 5.4 และในเมนูสูตร 2 ก็สร้างและกำหนดค่าพารามิเตอร์ในทำนองเดียวกันนี้ตามต้องการ (ในตัวอย่างนี้ลิงค์กับ OPC tag เพียง 2 ตัว จึงใช้พารามิเตอร์ (Member) แค่ 2 ตัวเท่านั้นครับ

image

 

จากนั้นคลิ้ก OK สองครั้งเพื่อออกจากหน้าต่างทั้งหมด

 

ที่ปุ่ม “ส่งค่า” ให้ใส่ Dynamic Pick แบบ Write Value สองครั้ง เพื่อส่งค่าให้ OPC  tag (Data Source) (ซึ่งเป็น OPC tag ชุดเดียวกันกับที่แสดงบนProcess Point) โดยค่าที่ส่งไปก็คือ Alias คือ v1 และ v2 ตามลำดับ

image

image

 

 

ทดสอบใช้งานโดยเข้าโหมด Runtime แล้วเลือกสูตรจากปุ่ม”เลือกสูตร”

image

จากนั้นคลิ้กปุ่ม “ส่งค่า” จะพบว่าค่าถูกส่งให้ OPC tag ที่ต้องการได้

image

 

เราสามารถส่งค่าให้ OPC tag หลาย ๆ ตัวในการเลือกสูตรหนึ่ง ๆ ซึ่งในตัวอย่างนี้แสดงการลิงค์กับ OPC tag เพียง 2 ตัวเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงเราจะใช้จำนวนกี่ตัวก็ได้

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s