ส่งค่าระหว่างไฟล์ GENESIS32 SCADA โดยไม่ใช้ OPC

imageโดยปกติแล้วเราสามารถใช้ OPC tag เพื่อใช้งานระหว่างหน้าแสดงผลscada แต่ถ้าเราต้องการใชส่งค่าในขอบเขตของผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น เช่น ส่งค่าตัวแปรจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในเครื่องอื่น ๆ ที่ดูหน้าแสดงผลชื่อเดียวกันอยู่ เราก็สามารถทำได้ดังนี้

ให้ใช้ Local Alias เพื่อเก็บค่าในไฟล์แสดงผล เมื่อเราต้องการส่งค่าจากหน้าแสดงผลเก่าไปยังหน้าใหม่เมื่อเราเปลี่ยนหน้า ให้ใช้ Set local alias ร่วมด้วย

ยกตัวอย่างผมมีไฟล์แสดงผล2ไฟล์ และแต่ละไฟล์มีการใช้ Local Alias อยู่เช่นแสดงใน ProcessPoint ดังรูป (พิมพ์ไปเลยใน ProcessPoint)

image

จากรูปเราใช้ Local Alias ชื่อ V1 ใน ProcessPoint (ลองสร้าง Process Point แบบนี้ทั้งไฟล์ที่ 1 และไฟล์ที่2 โดยใช้ Local Alias ชื่อเดียวกัน)  (การใช้ Local Alias ใน ProcessPoint หรืออ็อปเจ็คใด ๆ จะเป็นการประกาศตัวแปรไปด้วยในตัว ดังนั้นไม่ต้องงงครับว่าจะประกาศตัวแปร Local Alias ที่ไหน)

จากนั้นเมื่อเราสร้างการเปลี่ยนหน้า เช่นสร้างปุ่มเปลี่ยนหน้าแบบ Load Display เพื่อเปลี่ยนจากหน้าแสดงผลหน้าหนึ่งไปหาอีกหน้าหนึ่ง ก็ให้คลิ้กปุ่ม Set Aliases… เพื่อกำหนดค่า Local Alias ของไฟล์ที่จะโหลดขึ้นมา

image

จะพบหน้าต่างLocal Aliases Configuration ให้กำหนดค่าให้ Alias ที่เราต้องการ (พิมพ์ชื่อและกำหนดค่า) แล้วคลิ้กปุ่ม Add (ถ้าไฟล์ที่จะโหลดขึ้นมามี Alias หลายตัว เราสามารถกำหนดได้หลายๆตัวตามต้องการโดยAddเข้าไปเรื่อย ๆ)

image

รูปที่ 3

ถ้าต้องการแก้ไขค่าให้พิมพ์ค่าใหม่แล้วคลิ้กปุ่ม Change

เสร็จแล้วคลิ้ก OK

เท่านี้เวลาเราโหลดหน้าใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นการกำหนดค่าAliasให้หน้าแสดงผลใหม่นั้น

นอกจากนั้นเรายังสามารถส่งค่า Alias ค่าเดิมจากหน้าแสดงผลเก่าให้หน้าแสดงผลใหม่ได้ด้วยดังนี้

image

การส่งค่าระหว่างไฟล์โดยใช้ Alias สามารถนำไปประยุกต์กับงานที่ไม่ต้องการใช้ OPC tag และต้องการให้ขอบเขตของค่าตัวแปรนั้นอยู่เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันของผู้ใช้คนนั้นเท่านั้น เช่นเพื่อส่งค่าตัวแปรเอาไปใช้ในหน้าใหม่ เช่นเอาไปเป็นเงื่อนไขในการซ่อนแสดง Layer, การค้นข้อมูล, การคำนวนค่าต่อจากหน้าเดิมที่เพิ่งเปลี่ยนหน้า ฯลฯ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ Local Alias เพื่อซ่อน Layer เดิมในหน้าแสดงผลใหม่ที่โหลดขึ้นมา

– มีไฟล์แสดงผลอยู่ 2 ไฟล์คือ Alias1.gdf และ Alias2.gdf แต่ละไฟล์มี Layer คือ 0 / 1 / 2 โดย Layer 1 และ Layer2 มีเงื่อนไขใน Property ของ Layer ดังนี้เหมือนกันทั้งสองไฟล์

image

image

นั่นคือเมื่อค่า Alias เท่ากับ 1 ก็จะแสดงเฉพาะ Layer 1 และเมื่อ Alias เท่ากับ 2 ก็จะแสดงเฉพาะ Layer 2

และในปุ่มที่ทำหน้าที่เลือก Layer มีการใช้ Dynamic Pick > Set Local Alias ดังนี้

image

จากรูปคือการเซตค่า Alias V1 เป็น 1 (จะได้ทำให้แสดงเฉพาะ Layer1 )
อีกปุ่มสำหรับแสดง Layer 2 ก็ทำเช่นเดียวกันแต่กำหนดค่า V1 เป็น 2

image

สุดท้ายกำหนดการ Set Alias ในปุ่มที่ใช้เปลี่ยนหน้าแสดงผลเพื่อส่งค่า Alias จากหน้าปัจจุบันไปหน้าใหม่ที่จะโหลดขึ้นมาดังนี้ (ถ้ามีการส่งค่าเดิมที่เป็นตัวเลขโดยตรงอย่างตัวอย่างรูปที่ 3 ให้ Remove ออกไปจนเหลือแถวเดียวดังรูปล่าง)

image

เท่านี้เวลาเปลี่ยนหน้าใหม่ค่าของการเลือกLayerก็จะยังคงอยู่ หน้าใหม่ก็จะแสดงเฉพาะLayerที่เลือกไว้ในไฟล์ก่อนหน้านี้ครับ

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s