Monthly Archives: October 2012

ใช้ RSView ส่ง Alarm ทางเมล์/SMS/TexToSpeech/โทรศัพท์

RSView32 มีExtensionโมดูลหนึ่งชื่อว่า RSView32 Messenger ซึ่งสามารถส่ง Alarm ทาง Email, SMS, โทรศัพท์ และแจ้งเตือนแบบเสียงได้ สามารถอ่านวิธีการติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นจากเอกสารนี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แนวทางการออกแบบระบบ SCADA

การออกแบบระบบ SCADAที่จำนำมาใช้งานในโรงงาน อาคาร Substation ฯลฯ สามารถช่วยงานให้กับพนักงาน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วทั้งการแสดงผล รายงานผล และการสั่งการระยะไกลในเวลาเร่งด่วน ฯลฯ การออกแบบระบบ SCADA มีข้อที่ควรพิจารณาแตกต่างกันไปตามลักษณะงานแต่โดยทั่วไปมีสิ่งที่ต้องพิจารณาพื้นฐานดังนี้ 1. ตรวจสอบความต้องการ ต้องรู้ว่าองค์กรต้องการอะไรจากระบบ SCADA เพื่อมาแก้ข้อบกพร่อง หรือเพิ่มความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพด้านใด เช่นต้องการรวมศูนย์การควบคุม/การตรวจสอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามกระบวนการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว หรือต้องการระบบเก็บข้อมูล/คำนวน/และรายงานผลอัตโนมัติ เป็นต้น เมื่อรู้ความต้องการแล้วถึงจะตรวจสอบความพร้อมของ Hardware เช่น PLC, Sensor ระบบการสื่อสทารที่มีอยู่ว่าพร้อมเพียงใด สิ่งใดต้องซื้อเพิ่ม 2. สรุปประเภท Controller ไม่ว่าจะเป็น PLC, Temperature Controller, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ดูอีกครั้งโดดจากขอบอวกาศ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ส่งค่าระหว่างไฟล์ GENESIS32 SCADA โดยไม่ใช้ OPC

โดยปกติแล้วเราสามารถใช้ OPC tag เพื่อใช้งานระหว่างหน้าแสดงผลscada แต่ถ้าเราต้องการใชส่งค่าในขอบเขตของผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น เช่น ส่งค่าตัวแปรจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในเครื่องอื่น ๆ ที่ดูหน้าแสดงผลชื่อเดียวกันอยู่ เราก็สามารถทำได้ดังนี้ ให้ใช้ Local Alias เพื่อเก็บค่าในไฟล์แสดงผล เมื่อเราต้องการส่งค่าจากหน้าแสดงผลเก่าไปยังหน้าใหม่เมื่อเราเปลี่ยนหน้า ให้ใช้ Set local alias ร่วมด้วย ยกตัวอย่างผมมีไฟล์แสดงผล2ไฟล์ และแต่ละไฟล์มีการใช้ Local Alias อยู่เช่นแสดงใน ProcessPoint ดังรูป (พิมพ์ไปเลยใน ProcessPoint) จากรูปเราใช้ Local Alias ชื่อ V1 ใน ProcessPoint (ลองสร้าง Process Point แบบนี้ทั้งไฟล์ที่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สร้างระบบเลือกสูตรการผลิตใน GENESIS64 อย่างเป็นระบบ

เราสามารถสร้างสูตรการผลิตอย่างเป็นระบบด้วย Unified Data Manager โดยจะสามารถแก้ไขสูตรการผลิตได้ง่ายบน Unified Data Manager โดยตรง โดยสูตรการผลิตจะอยู่ในรูปแบบดังแสดง จากรูปเป็นตัวอย่างสูตรการผลิตโดยในตัวอย่างสนี้มีเพียง 3 สูตรคือ A01, A02, A03 ซึ่งเราสามารถเพิ่มสูตรได้ในภายหลัง และแต่ละสูตรก็จะมีพารามิเตอร์หลายค่าที่จะส่งให้ PLC/Controller/RTU/ฯลฯ ผ่าน OPC Server หรือจะส่งให้ Data Source อื่น ๆ อย่าง Database ก็ได้ เช่นจากรูปจะส่งพารามิเตอร์ให้ OPC tag จำนวน 3 ตัวเพื่อนำไปควบคุม PLC เช่นถ้าเลือกสูตร A01 ก็จะส่งค่า … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment