การอนุญาตให้ยอมเก็บไฟล์ไว้ใน Client ของคลาวด์ Go-Global

หากต้องการให้ผู้ใช้สามารถ Save หรือ Save As ไฟล์ของแม่ข่ายไว้ในเครื่อง Client ที่ตนเองใช้งาน เราสามารถทำได้ดังนี้

1. ที่เครื่อง Host (แม่ข่าย) เปิดโปรแกรม Cluster Manager เลือกเครื่องแม่ข่ายที่ต้องการจากรายการ All Hosts
2. คลิ้ก Tools | Host Options
3. ที่แท็ป Client Access ใส่เครื่องหมายถูกในช่อง Drives
5. คลิ้ก OK

 

image

 

โดยจะมีอ็อปชั่นให้กำหนดคือ

– Assign consecutive letters starting at:
คือการกำหนดชื่อไดร์ฟให้เริ่มต้นจากไดร์ฟของHostค่าดีฟอลต์คือ M ซึ่งหมายถึว Drive ใน Client ที่จะแสดงในโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ไดร์ฟ M

– Increment by
คือให้ชื่อไดร์ฟเรื่มต้นโดยเพิ่มต่อจากลำดับเริ่มต้นกี่ตัวอักษร เช่นถ้า Drive เริ่มจ้นที่ A ถ้าใส่ค่า 12 ในช่อง Increment by : ก็จะทำให้ไดร์ฟเริ่มต้นที่ M

– Hide
คือซ่อนไดร์ฟที่ต้องการของเครื่อง Client เช่นไดร์ฟที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการของเครื่อง Client เป็นต้น ให้ระบุชื่อไดร์ฟเช่น ถ้าข้างต้นมีการใส่ Assign consecutive letters starting at : M ถ้าต้องการซ่อนไดร์ฟแรกของไคลเอ็นทฺก็ใส่ชื่อในช่อง Hide เป็น M ถ้าซ่อนไดร์ฟถัดไปก็ใส่ N เป็นต้น

และถ้าเราไม่ยอมให้เก็บไฟล์ในเครื่องไคลเอ็นท์ก็ให้เอาเครื่องหมายถูกในช่อง Drive ออกเสีย

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s